Không công bố thông tin, Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long (KHL) bị phạt 100 triệu đồng

25/06/2022 14:51 GMT+7
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long (UPCoM: KHL).

Cụ thể, UBCKNN đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 100 triệu đồng đối với Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long (UPCoM: KHL) do đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 24/6/2022, đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long (địa chỉ trụ sở chính tại thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), số tiền 100 triệu đồng, do công ty đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu:

Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên đã soát xét các năm: 2018, 2019, 2020, 2021; BCTC đã kiểm toán các năm: 2018, 2019, 2020, 2021; BCTC các quý III, IV/2019, BCTC các quý I, II, III, IV/2020, BCTC các quý I, II, III, IV/2021, BCTC quý I/2022; Báo cáo thường niên các năm: 2018, 2019, 2020, 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm: 2020, 2021), quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.


PV