Không phân bổ vốn, Ủy ban quản lý vốn xin trả lại 1,6 tỷ đồng

16/08/2020 05:55 GMT+7
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chưa phân bổ vốn kế hoạch năm 2020 và có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị hoàn trả lại ngân sách Nhà nước số kế hoạch vốn năm 2020 đã được giao 1,6 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, kế hoạch chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2020 được Quốc hội và Thủ tướng giao là 470.600 tỷ đồng (vốn trong nước 410.600 tỷ đồng; vốn nước ngoài 60.000 tỷ đồng).

Đến 25/7, bộ đã nhận được báo cáo phân bổ vốn đầu tư của 52/53 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố; 54/54 báo cáo phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia của các đơn vị.

Không phân bổ vốn, Ủy ban quản lý vốn xin trả lại 1,6 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo Bộ Tài chính, nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng giao hơn 53.444 tỷ đồng, tổng số vốn đã phân bổ là hơn 449.281 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch Thủ tướng giao. Số vốn còn lại chưa phân bổ hơn 28.178 tỷ đồng, chiếm 6% kế hoạch Thủ tướng giao (chủ yếu là vốn trong nước với hơn 25.254 tỷ đồng).

“Đến nay, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chưa phân bổ vốn kế hoạch năm 2020 và có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị hoàn trả lại ngân sách Nhà nước số kế hoạch vốn năm 2020 đã được giao 1,6 tỷ đồng. Lý do là đơn vị chưa thể triển khai được dự án trong năm 2020 vì chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và bố trí quỹ đất để thực hiện”, Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Tài chính cho biết có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới việc còn 28.178 tỷ đồng chưa được phân bổ. Điển hình như với vốn trong nước, một số dự án được bổ sung vốn từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn nhưng chưa được cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch trung hạn, chưa đủ điều kiện phân bổ hoặc mới được Thủ tướng giao, chưa kịp phân bổ. Ngoài ra, một số dự án chuẩn bị đầu tư, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 do chưa có hướng dẫn cụ thể về điều chỉnh bổ sung kế hoạch 2016 - 2020 nên chưa có cơ sở phân bổ.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các tháng cuối năm, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, tổng hợp, báo cáo cẩp có thẩm quyền điều chỉnh; hoặc thu hồi kế hoạch vốn năm 2020 đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện bố trí vốn, cũng như  không còn nhu cầu sử dụng vốn số tiền hơn 28 nghìn tỷ đồng chưa phân bổ.


Tuấn Nguyễn/Tiền phong