Kiểm toán "khui" ra hàng trăm doanh nghiệp tại TPHCM sai sót về thuế

21/12/2022 20:52 GMT+7
Đại diện kiểm toán Nhà nước TPHCM cho biết, qua đối chiếu, cơ quan kiểm toán phát hiện 239 doanh nghiệp tại TPHCM có sai phạm về thuế, chưa chấp hành kê khai, nộp thuế. Cơ quan này kiến nghị tăng thu gần 300 tỷ đồng vào ngân sách.

Kiến nghị tăng thu hàng nghìn tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 tại TPHCM, theo đó cơ quan này kiến nghị xử lý tài chính hơn 3.294 tỷ đồng, gồm nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) hơn 361 tỷ đồng; thu hồi, giảm chi NSNN 2.376 tỷ đồng; giảm lỗ của doanh nghiệp hơn 556 tỷ đồng; kiến nghị khác 1.737 tỷ đồng.

Kiểm toán "khui" ra hàng trăm doanh nghiệp tại TPHCM sai sót về thuế - Ảnh 1.

Kiểm toán Nhà nước khui hàng trăm doanh nghiệp tại TPHCM có sai phạm về nghĩa vụ thuế

Đối với việc tuân thủ Luật và chế độ thu tại các đối tượng nộp thuế, cơ quan kiểm toán cho biết qua đối chiếu 281 doanh nghiệp thì phát hiện có 239 đơn vị sai sót, chưa kịp thời trong việc chấp hành kê khai, nộp thuế; 26 doanh nghiệp có dấu hiệu kê khai thuế chưa đúng quy định. Vì vậy, KTNN kiến nghị tăng thu ngân sách 276 tỷ đồng, giảm số lỗ doanh nghiệp kê khai 556 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước thông tin hiện có 9 doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác đối chiếu thuế vi phạm quy định tại Điều 68 Luật KTNN, 2 doanh nghiệp có hoạt động mua bán xăng dầu nhưng không có giấy phép kinh doanh.

Đối với rà soát hồ sơ kê khai giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Nghị định số 92 của Chính phủ, KTNN cho biết có 352 doanh nghiệp kê khai không đúng đối tượng được giảm theo quy định, số thuế TNDN phải nộp bổ sung 7,7 tỷ đồng.

Về quản lý tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, KTNN cho biết còn tình trạng các khu đất đang được các tổ chức sử dụng nhưng chưa được xác định nghĩa vụ tài chính do các sở ngành chưa xác định giá đất; các khu đất chưa có quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất hoặc hết hạn hợp đồng thuê đất đang tạm xác định nghĩa vụ tài chính theo bảng giá đất hàng năm.

Cũng theo cơ quan kiểm toán, công tác lập, thẩm định, phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công năm 2021 chưa tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục lập và thẩm định, thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn.

NSNN năm 2021 không đảm bảo theo quy định; giao kế hoạch vốn cho 93 dự án nhưng sau đó không cân đối được nguồn vốn phải tạm dừng thực hiện; phân bổ kế hoạch vốn cho 2.666 dự án trước khi có quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện, chưa tuân thủ quy định; bố trí kế hoạch vốn năm 2021 cho 1.307 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 có thời gian bố trí vốn quá thời gian quy định.

An Linh