Kinh tế Đà Nẵng 9 tháng năm 2022 tăng trưởng cao

30/09/2022 08:58 GMT+7
9 tháng năm 2022 hầu hết các chỉ số kinh tế của TP.Đà Nẵng đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Ngày 30/9, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng đã công bố các chỉ số về tình hình kinh tế - xã hội thành phố quý 3 và 9 tháng năm 2022. Theo đó, hầu hết các chỉ số 9 tháng năm 2022 đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số IIP tăng cao đồng nghĩa với việc sản phẩm sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng đột biến sản phẩm tiêu thụ trong quý 3 đã đẩy chỉ số tiêu thụ chung trong 9 tháng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Về thương mại và dịch vụ, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 48.943 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng ở tất cả các nhóm hàng. Doanh thu bán buôn ước đạt 113.364 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Kinh tế Đà Nẵng 9 tháng năm 2022 tăng trưởng cao - Ảnh 1.

Kinh tế Đà Nẵng 9 tháng đầu năm tăng trưởng cao

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 13.644 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch ước đạt 1.529,8 tỷ đồng, cao gấp 7,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác đạt 17.158,6 tỷ đồng, tăng 141,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng doanh thu toàn ngành vận tải, kho bãi, bưu chính và chuyển phát ước đạt 17.141 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến 9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 2.743,3 triệu USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.629,3 triệu USD, tăng 27,3% và kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 1.114 triệu USD, tăng 14,1%. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục theo hướng xuất siêu với mức 515,3 triệu USD trong vòng 9 tháng năm 2022, tăng 69,9% so với thời điểm cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 28.640,8 tỷ đồng, tăng 24,72% so với cùng kỳ năm 2021. Tính từ đầu năm đến ngày 15-9, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 21 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 8.704 tỷ đồng, tăng 6 dự án và tăng 266,9% số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Thành phố thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 129,129 triệu USD, bằng 79,4% cùng kỳ.


Đông Phong