Kinh tế Đà Nẵng phục hồi nhanh, vào giai đoạn bứt tốc

06/07/2022 09:19 GMT+7
Kinh tế Đà Nẵng phục hồi nhanh, bước vào giai đoạn bứt tốc chỉ đứng sau 1 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây là thành quả của việc điều hành nền kinh tế bằng nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp...

Ngày 6/7, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng thông tin, tình hình kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng khởi sắc trên nhiều lĩnh vực vực kể từ cuối quý I năm 2022. Trong đó có một số ngành có mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 xuất hiện. Đặc biệt, nhiều lĩnh vực kinh tế đã tăng trưởng bứt phá, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của quý II và 6 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II năm 2022 của Đà Nẵng ước tăng 12,37% so với cùng kỳ năm 2021 ; tăng 21,37%2 so với cùng kỳ năm 2020 và cao hơn mức tăng 1,96% của quý trước.

Đà Nẵng là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, kinh tế thành phố đã hoàn toàn lấy lại đà tăng trưởng ngay trong quý II năm 2022.

Kinh tế Đà Nẵng phục hồi nhanh, vào giai đoạn bứt tốc chỉ sau 1 tỉnh vùng trọng điểm miền Trung - Ảnh 1.

Kinh tế Đà Nẵng phục hồi nhanh, vào giai đoạn bứt tốc chỉ sau 1 tỉnh vùng trọng điểm miền Trung. Ảnh: HVL

Cục Thống kê TP.Đà Nẵng còn cho hay, tính chung 6 tháng đầu năm 2022, GRDP Đà Nẵng ước tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2022; tăng 12,36% so với cùng kỳ năm 2020 và cao hơn mức tăng 4,78% của 6 tháng đầu năm 2022. Đặc biệt, so với 6 tháng đầu năm 2019, thời điểm chưa có dịch Covid-19, GRDP 6 tháng đầu năm 2022 đã tăng 7,92%.

Cục Thống kê Đà Nẵng nhận định, quỹ đạo phục hồi kinh tế của thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn bứt tốc. Với mức tăng 7,23% của 6 tháng đầu năm 2022, Đà Nẵng xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng GRDP và xếp thứ 4 trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Một thông tin cũng rất đáng mừng, là quy mô nền kinh tế của thành phố Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn 57.792 tỷ đồng, mở rộng hơn 5.077 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá trị tăng thêm (VA) khu vực dịch vụ tăng 4.089 tỷ đồng; VA khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 700,4 tỷ đồng, riêng lĩnh vực công nghiệp tăng 426,8 tỷ đồng.... So với cùng kỳ năm 2019, quy mô toàn nền kinh tế thành phố đã tăng gần 6.490 tỷ đồng trong đó quy mô khu vực dịch vụ mở rộng gần 6.098 tỷ đồng.

Với những kết quả trên Đà Nẵng xếp thứ 2 về quy mô và tốc độ tăng GRDP trong khối 5 tỉnh, thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, sau tỉnh Quảng Nam.


Đình Thiên