Lãnh đạo TT-Huế yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản

01/04/2023 15:26 GMT+7
Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và cương quyết rút giấy phép đối với các đơn vị khai thác khoáng sản gây ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân.

Ngày 1/4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh vừa yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và cương quyết rút giấy phép đối với các đơn vị khai thác khoáng sản gây ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương đã đi kiểm tra thực tế các khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Huế và thị xã Hương Thủy.

Lãnh đạo TT-Huế yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế, kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh gồm có 5 khu vực, tổng diện tích 64,12 ha. Trong đó, có 3 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp với tổng diện tích 34,12 ha; 2 khu vực mỏ đất sét với tổng diện tích 30 ha.

Nhằm tạo cơ chế minh bạch, công khai, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ các dự án trọng điểm đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh, Sở TNMT đã tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu quyền khai thác khoáng sản năm 2023. Đây là cơ sở để triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật ở tỉnh trong thời gian tới.

Qua kiểm tra thực tế các khu vực khoáng sản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương yêu cầu Sở TNMT phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá lại các khu vực mỏ khoáng sản nằm trong quy hoạch. Việc này nhằm cấp phép khai thác các khu vực khoáng sản đảm bảo các điều kiện về cảnh quan hệ sinh thái, môi trường, không ảnh hưởng đến người dân.

Ông Phan Quý Phương chỉ đạo các ngành chuyên môn bổ sung quy hoạch các mỏ khoáng sản, đặc biệt là đất làm vật liệu san lấp để phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý khoáng sản được yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Trong đó phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chỉ đạo phải cương quyết chấm dứt hoạt động và rút giấy phép khai thác đối với các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản gây ảnh hưởng, tác động đến môi trường và đời sống người dân.


Phong Cầm