Lập Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án cao tốc Bắc - Nam

05/08/2021 14:10 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1381/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Theo Quyết định này, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, Hội đồng còn có các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Giao thông Vận tải; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Quốc phòng; Công an; Xây dựng; Tư pháp; Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Nhà nước.

 Lập Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đang được triển khai. (Ảnh: Thế Anh)

Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đầu tư 9/12 dự án thành phần, dài 552km đầu tư theo phương thức PPP thuộc địa bàn 12 tỉnh/thành phố. Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án là 118.672 tỷ đồng, nhu cầu vốn Nhà nước khoảng 61.628 tỷ đồng.

Dự án với mục tiêu kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, với các công trình hiện đại có sức lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh. Từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng thẩm định nhà nước có văn bản cử người và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/8/2021. Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Thế Anh