Lợi nhuận "bốc hơi" 14 tỷ sau kiểm toán, VietABank (VAB) dự trình lãi tăng 15%, lên kế hoạch chuyển sàn

10/04/2024 12:23 GMT+7
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VietABank; UPCoM: VAB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 26/4 tại Thành phố Hà Nội.

Sau kiểm toán, lợi nhuận VietABank "bốc hơi" 14 tỷ đồng

Lợi nhuận

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 sau kiểm toán

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2023, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 744 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2022. Trong khi đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 tự lập, lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt tới 758,3 tỷ đồng. Như vậy, sau kiểm toán, lợi nhuận tại VietABank đã giảm hơn 14 tỷ đồng.

Các khoản mục khác trong báo cáo không có gì thay đổi ngoài việc ngân hàng tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng từ 675 tỷ lên gần 686 tỷ đồng. Đây cũng có thể là nguyên ngân chính khiến lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán của ngân hàng sụt giảm mạnh.

VietABank dự trình lợi nhuận quay lại mức nghìn tỷ

Theo tài liệu Đại hội, bước sang năm 2024, VietABank dự trình kế hoạch kinh doanh năm với lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 15,4% lên 1.058 tỷ đồng.

Về các chỉ tiêu khác, VietABank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 4,3% lên gần 117.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng tăng 12,36% lên 77.741 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá dự kiến sẽ tăng 5,6% lên 92.027 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 3%. Cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu của VietABank ở mức 1,59%.

Lợi nhuận

Kế hoạch kinh doanh 2024

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, sau khi trích lập dự phòng các quỹ, khoản lợi nhuận còn lại sau thuế của ngân hàng là 625 tỷ đồng. Số lợi nhuận này cùng quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ sẽ được sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 39%.

Sau khi hoàn thành việc chia cổ tức, vốn điều lệ của VietABank sẽ tăng lên hơn 7.505 tỷ đồng. Thời gian phát hành cổ phiếu sẽ được quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

VietABank muốn chuyển nhà lên HoSE hoặc HNX

Một nội dung khác đáng chú ý trong tài liệu, HĐQT VietABank có tờ trình ĐHĐCĐ về việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng (sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận) tại Sở Giao dịch Chứng khoán khi điều kiện thị trường thuận lợi, đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

Việc lựa chọn niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) hay Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ do HĐQT quyết định.

Ngoài ra, VietABank dự kiến sẽ bầu thêm 1 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, nâng tổng số thành viên lên 6 người.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục