VietinBank hé lộ sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 để trả cổ tức

09/04/2024 15:13 GMT+7
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 27/4 tới đây.

Theo tài liệu Đại hội, VietinBank dự trình tổng tài sản năm nay ở mức 8 - 10% so với năm 2023 và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,8%. Các chỉ tiêu còn lại như dư nợ tín dụng, lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ an toàn hoạt động sẽ theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền.

VietinBank hé lộ sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 để trả cổ tức- Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh 2024

VietinBank hé lộ sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 để trả cổ tức- Ảnh 2.

Chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2024-2029

Về định hướng giai đoạn từ năm 2024 - 2029, VietinBank dự trình mức tăng trưởng tổng tài sản, dư nợ tín dụng và nguồn vốn huy động đều có thể đạt 9 - 10%/năm. 

Ngoài ra, ngân hàng này cũng đặt mục tiêu khả năng sinh lời ròng vốn chủ sở hữu (ROE) đạt từ 16 - 18%; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2% và tỷ lệ an toàn vốn bảo đảm theo quy định.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, VietinBank cho biết, lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2023 là 19.456 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ bắt buộc và quỹ khen thưởng, phục lợi, lợi nhuận còn lại năm 2023 là 13.927 tỷ đồng. VietinBank đề xuất dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Trong năm 2023, VietinBank phát hành thêm 564 triệu cổ phiếu từ lợi nhuận còn lại năm 2020 để tăng vốn điều lệ lên mức 53.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VietinBank dự kiến tăng vốn lên mức 91.635 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/4, giá cổ phiếu CTG tăng 2,24% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 34.250 đồng/cổ phiếu.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục