Lợi nhuận ròng "bốc hơi" 97% còn hơn 5 tỷ đồng sau kiểm toán, Dabaco (DBC) nói gì?

01/04/2023 07:42 GMT+7
Sau kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh của Dabaco (DBC) ghi nhận nhiều sự thay đổi gây "sốc" cho các cổ đông ở các chỉ tiêu doanh thu, giá vốn, lợi nhuận.

Năm 2022, Dabaco hoàn thành chưa đến 1% kế hoạch

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) đã có văn bản giải trình về nguyên nhân khiến lợi nhuận chỉ còn hơn 5 tỷ đồng, giảm tới 97% so với báo cáo tự lập trước đó của Công ty.

Đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính hợp nhất năm 2022 của DBC là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Cụ thể, doanh thu thuần của DBC ở báo cáo kiểm toán ghi nhận giảm 6% còn 11.558 tỷ, lãi ròng giảm 97% còn hơn 5 tỷ đồng so với chưa kiểm toán.

Lợi nhuận ròng "bốc hơi" 97% còn hơn 5 tỷ đồng sau kiểm toán, Dabaco (DBC) nói gì? - Ảnh 1.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) đã có văn bản giải trình về nguyên nhân khiến lợi nhuận chỉ còn hơn 5 tỷ đồng, giảm tới 97% so với báo cáo tự lập trước đó của Công ty.

Công ty giải trình nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau kiểm toán giảm do có sự thay đổi về các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Công ty đã điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh Bất động sản trên BCTC của Công ty mẹ.

So với kết quả năm 2021, lãi ròng 2022 sau kiểm toán của DBC lao dốc 99%, tương ứng giảm hơn 824 tỷ đồng. So với mục tiêu lãi ròng 918 tỷ đồng trong năm 2022, mức lợi nhuận DBC đạt được chưa đến 1% kế hoạch.

Công ty cho biết năm 2022, tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, xung đột Nga-Ukraine, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu…

Ngành chăn nuôi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển… tăng mạnh, dịch bệnh trên đàn gia sức gia cầm diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi chậm, giá bán thấp khiến người chăn nuôi thu hẹp hoặc dừng sản xuất, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn.

Dabaco (DBC) đặt mục tiêu lãi 2023 gấp 113,8 lần

Liên quan đến Dabaco, Công ty cũng vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Công ty dự kiến diễn ra tại Bắc Ninh vào ngày 22/4.

Theo tài liệu dự trình, năm nay DBC đặt mục tiêu doanh thu đạt 24.562 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 569 tỷ đồng cao gấp hơn 113 lần so với thực hiện năm 2022.

Theo Dabaco, năm 2023 bối cảnh nền kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn và thách thức, Dabaco cho biết sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín 3F (Feed – Farm – Food). Đồng thời, công ty sẽ tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Về kế hoạch đầu tư, Dabaco sẽ rà soát, đầu tư hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng các dự án dở dang như tòa nhà Parkview City, khu nhà ở xã hội, khà máy sản xuất Vắc – xin; triển khai các dự án đã được phê duyệt hoặc đã được thông qua về mặt chủ trương như Đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng, khu chăn nuôi tại Quảng Ninh, nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn II...

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022, DBC sẽ trình cổ đông thông qua việc dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 (hơn 8 tỷ đồng) bổ sung quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Công ty dự trích thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT tối đa không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/3, cổ phiếu DBC giảm 0,72% xuống 13.800 đồng/cp.


An Vũ