Lợi nhuận sau thuế âm nhiều tỷ đồng, 2 cổ phiếu bị HoSE đưa vào diện cảnh báo

23/03/2024 15:30 GMT+7
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa ra quyết định về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu PIT của CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex và cổ phiếu TPC của CTCP Nhựa Tân Đại Hưng.

Cụ thể, HoSE ban hành quyết định đưa cổ phiếu TPC của CTCP Nhựa Tân Đại Hưng vào diện cảnh báo kể từ ngày 29/3/2023. Lý do được HoSE chỉ ra là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 là âm 15,2 tỷ đồng.

Đây thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Nhựa Tân Đại Hưng sẽ được tổ chức ngày 26/4/2024 tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, Nhựa Tân Đại Hưng ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 567 tỷ đồng, doanh thu tài chính đạt 7,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 45% và 43% so với thực hiện năm 2022.

Kết quả, Nhựa Tân Đại Hưng báo lỗ trước thuế gần 38 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2022, Nhựa Tân Đại Hưng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 19 tỷ đồng.

Giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PIT

Ngoài ra, HoSE cho biết sẽ giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PIT của CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023 là âm gần 30,2 tỷ đồng, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, cổ phiếu PIT bị đưa vào diện cảnh báo do số dư lỗ lúy kế tại ngày 31/12/2022 là âm 21,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế âm nhiều tỷ đồng, 2 cổ phiếu bị HoSE đưa vào diện cảnh báo- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Xuất nhập khẩu Petrolimex.

Xét báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, Xuất nhập khẩu Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 708 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm gần 9 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 382% so với thực hiện trong năm 2022.

Xuất nhập khẩu Petrolimex cho biết, năm 2023, doanh thu hợp nhất giảm do doanh nghiệp không còn kinh doanh mặt hàng cao su. Bên cạnh đó, lợi nhuận giảm sâu do công ty phải trích lập dự phòng công nợ. Tại báo cáo tài chính riêng, doanh nghiệp này cũng phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính do ngành hàng sơn kinh doanh không hiệu quả, dẫn đến lãi sau thuế sụt giảm mạnh.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục