Lợi nhuận tăng đột biến, Đường Quảng Ngãi (QNS) ước tính mỗi ngày lãi tới 6 tỷ đồng

29/01/2024 07:40 GMT+7
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023 với kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến. Luỹ kế cả năm 2023, đã vượt 19% chỉ tiêu doanh thu và bỏ xa tới 117% mục tiêu lợi nhuận năm.

Doanh thu 2023 của Đường Quảng Ngãi lần đầu trên 10.000 tỷ đồng

Trong quý IV/2023, Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng từ 1.944 tỷ đồng lên 2.273 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng đến 54% lên 904 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp trong quý tăng từ 30,1% lên 39,8%.

Lợi nhuận tăng đột biến, Đường Quảng Ngãi (QNS) ước tính mỗi ngày lãi tới 6 tỷ đồng- Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2023

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 35,8% lên hơn 64,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng từ 17,5 tỷ lên 21,4 tỷ đồng (trong đó có tới hơn 20 tỷ đồng đến từ chi phí lãi vay). Chi phí bán hàng được Công ty tiết giảm từ 144 tỷ xuống 129 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh, tăng tới hơn 6 lần lên 172 tỷ đồng.

Cuối cùng, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đạt 734,5 tỷ và 654,4 tỷ đồng; lần lượt tăng 47,5% và 52,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận tăng đột biến, Đường Quảng Ngãi (QNS) ước tính mỗi ngày lãi tới 6 tỷ đồng- Ảnh 2.

Tình hình kinh doanh của Đường Quảng Ngãi từ khi niêm yết tới nay

Luỹ kế cả năm 2023, Đường Quảng Ngãi đạt doanh thu thuần hơn 10.022 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.189 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 70% so với kết quả thực hiện năm trước. Với lợi nhuận trên, ước tính Công ty báo lãi hơn 6 tỷ đồng mỗi ngày trong năm 2023 và cả hai chỉ tiêu kinh doanh trên đều xác lập kỷ lục từ khi niêm yết tới nay.

So với kế hoạch đề ra, Đường Quảng Ngãi đã vượt 19% chỉ tiêu doanh thu (dự kiến đạt 8.400 tỷ đồng) và bỏ xa tới 117% mục tiêu lợi nhuận năm (dự kiến đạt 1.008 tỷ đồng).

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Đường Quảng Ngãi đạt 12.059 tỷ đồng, tăng 17,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng tới 43%, đạt 6.454 tỷ đồng, chiếm 53,5% tổng tài sản. Hàng tồn kho chỉ tăng nhẹ 1,6%, đạt hơn 962 tỷ đồng.

Ở phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Đường Quảng Ngãi đã tăng 23,9% trong năm 2023, đạt 3.472 tỷ đồng; chủ yếu do vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 27%, lên mức 2.411 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo Đường Quảng Ngãi, trong năm 2023, nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang dần phục hồi sau dịch COVID-19 nhưng sức mua vẫn chưa phục hồi hoàn toàn vì vậy sản lượng tiêu thụ các sản phẩm như sữa, nước khoáng, bia, bánh kẹo... của công ty có sự suy yếu.

Tuy nhiên, nhờ các nỗ lực kiểm soát chi phí nên lợi nhuận các sản phẩm này vẫn giữ mức xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm của công ty ghi nhận mức tăng trưởng cao như sản phẩm đường có sản lượng tiêu thụ tăng 73%, doanh thu tăng 105%; điện có sản lượng tiêu thụ tăng 40%, doanh thu tăng 50%.

Ban lãnh đạo Đường Quảng Ngãi cũng cho biết, trong thời gian qua, công ty đã tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu theo hướng sản xuất công nghiệp giúp tăng năng suất và chất lượng cây mía; dây chuyền sản xuất đường đi vào hoạt động ổn định giúp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

Ngoài ra, các biện pháp phòng vệ thương mại của nhà nước đổi với sản phẩm đường và việc kiểm soát tốt đường nhập lậu cũng là một trong những nguyên nhân giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh đường của công ty đạt hiệu quả cao so với cùng kỳ.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục