Lương của nhóm lãnh đạo các ngành, các cấp hiện được bao nhiêu?

29/09/2019 10:49 GMT+7
Lương của nhóm lãnh đạo các ngành, các cấp hiện được bao nhiêu?
Thu nhập bình quân tháng từ công việc hưởng lương của nhóm lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị tăng 407 nghìn đồng so với quý II-2019.

Tổng cục thống kê cho biết, thu nhập bình quân tháng từ công việc hưởng lương của nhóm lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị trong quý III-2019 cao nhất là 11,1 triệu đồng, tăng 407 nghìn đồng so với quy trước và tăng 1,4 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lương của nhóm lãnh đạo các ngành, các cấp hiện được bao nhiêu? - Ảnh 1.

Thu nhập bình quân của người lao động theo trình độ quý III-2019

Thu nhập của nhóm nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao là 9,2 triệu đồng/tháng, tăng 178 nghìn đồng so với quý trước và tăng 1,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhóm lao động đơn giản có thu nhập bình quân là 4,9 triệu đồng/tháng, tương đương thu nhập của quý trước và tăng 630 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương của những người có trình độ đại học trở lên là 9,2 triệu đồng, tăng 182 nghìn đồng so với quý trước và tăng gần 1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, những người chưa học xong tiểu học và chưa bao giờ đi học có thu nhập bình quân tháng lần lượt là 4,9 triệu đồng và 4,2 triệu đồng/tháng.

Theo Tổng cục thống kê, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong quý III-2019 ước gần 1,06 triệu người, tăng 10 nghìn người so với quý trước và giảm 5,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III-2019 ước là 2,17%, tăng 0,01% điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,03 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trên phạm vi cả nước, tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo (NEET) ước là 13,3%, tương đương với 1,5 triệu thanh niên. So với các quốc gia trên thế giới và trong khu vực, tỷ lệ NEET của thanh niên Việt Nam ở mức trung bình.

Cụ thể, tỷ lệ này của Việt Nam thấp hơn so với một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như: Thái Lan, Philippines, Indonesia, Lào và cao hơn so với các nước phát triển trên thế giới như: Singapore, Nhật Bản, Đức.

(Anninhthudo)