Một doanh nghiệp bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm về quản trị

01/04/2021 14:29 GMT+7
Một doanh nghiệp bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm về quản trị
CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông và bị xử phạt 100 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 49/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (DXL).

DXL đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông và bị xử phạt 100 triệu đồng.

Theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trong năm 2018 và năm 2019, Công ty đã cho Công ty TNHH Thảo Viên (là cổ đông lớn nắm giữ 29,92% vốn điều lệ của Công ty) vay với tổng số tiền là 18,5 tỷ đồng), quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

DXL có vốn điều lệ hơn 29 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh Lữ hành Quốc tế, Nội địa; Kinh doanh Khách Sạn, Nhà Hàng; Sản xuất sản phẩm rượu Mẫu Sơn; Xuất nhập khẩu hàng hóa; Kinh doanh vận tải …

HĐQT DXL đã thông qua việc gia hạn thời hạn cho Công ty TNHH Thảo Viên vay tiền kể từ ngày đáo hạn đến ngày 5/1/2022 với lãi suất cho vay là 6%/năm.

PV