Mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho người lao động từ 15/9/2020

11/09/2020 07:07 GMT+7
Theo Nghị định mới, mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp (BNN) cho người lao động không quá 15 triệu đồng/người.
Mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho người lao động từ 15/9/2020 - Ảnh 1.

NLĐ được hỗ trợ kinh phí chữa BNN theo quy định Điểm a khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015

Tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BNN) bắt buộc. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9/2020.

Trong đó, quy định điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho người lao động (NLĐ) như sau:

1. Kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động:

Điều kiện hỗ trợ:

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí để khám BNN cho NLĐ theo quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, Vệ sinh lao động 2015 khi NLĐ có đủ các điều kiện sau đây:

- Có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, BNN đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

- Đã được phát hiện BNN tại các cơ sở khám bệnh, chữa BNN.

Mức hỗ trợ kinh phí khám BNN:

- Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám BNN tính theo biểu giá khám BNN do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm NLĐ khám BNN sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 800 nghìn đồng/người/lần khám.

- Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi NLĐ là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

2. Kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Điều kiện hỗ trợ:

NLĐ được hỗ trợ kinh phí chữa BNN theo quy định Điểm a khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đã được chẩn đoán bị BNN tại cơ sở khám bệnh, chữa BNN;

- Đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, BNN đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa BNN;

- Có tham gia BHXH bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây BNN theo quy định.

Mức hỗ trợ kinh phí chữa BNN:

- Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa BNN tính theo biểu giá chữa BNN tại thời điểm NLĐ chữa BNN theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người.

- Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi NLĐ là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.


An Vũ