Ngân hàng Nhà nước báo cáo Quốc hội tình hình tái cơ cấu 3 ngân hàng "0 đồng" và ngân hàng Đông Á

22/10/2019 16:13 GMT+7
Ngân hàng Nhà nước báo cáo Quốc hội tình hình tái cơ cấu 3 ngân hàng "0 đồng" và ngân hàng Đông Á
NHNN cho biết các ngân hàng đã chủ động, tích cực tìm kiếm đối tác, đàm phán với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có nguyện vọng tham gia phương án cơ cấu lại.

Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo với Quốc hội về tính hình tài cơ cấu tại 3 ngân hàng mua lại bắt buộc và ngân hàng Đông Á (DongABank - DAB).

Theo NHNN, trong thời gian qua, NHNN đã chỉ đạo quyết liệt các ngân hàng này xây dựng, hoàn thiện phương án cơ cấu lại/phương án phục hồi. Các ngân hàng đã chủ động, tích cực tìm kiếm đối tác, đàm phán với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có nguyện vọng tham gia phương án cơ cấu lại.

Ngân hàng Nhà nước báo cáo Quốc hội tình hình tái cơ cấu 3 ngân hàng "0 đồng" và ngân hàng Đông Á - Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước báo cáo Quốc hội tình hình tái cơ cấu 3 ngân hàng "0 đồng" và ngân hàng Đông Á

Đến nay, NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại NH Đại Dương (Oceanbank). Đối với NH Xây dựng, NHNN đang lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan đối với dự thảo phương án cơ cấu lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo của NHNN không đề cập đến tình hình của DongABank. Trong khi đó, trong diễn biến mới nhất gần đây, DongABank đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường đầu tiên sau 4 năm bị kiểm soát đặc biệt. Tại cuộc họp, ngân hàng đã trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bù đắp âm vốn chủ sở hữu, đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu vốn pháp định. Tuy nhiên, phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn của DongABank đã không được cổ đông thông qua. Theo đó, HĐQT sẽ báo cáo Ban Kiểm soát đặc biệt DongABank, NHNN để xem xét tái cơ cấu ngân hàng theo phương án khác theo quy định của pháp luật.

Thanh Anh/Nhịp sống Việt