Người dân có thể nộp tiền sử dụng đất cả ngày nghỉ

28/02/2021 15:58 GMT+7
Các cơ quan thuế giao dịch cả Thứ Bảy, Chủ Nhật để phục vụ các hộ gia đình, cá nhân đến thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo quy định.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa có công điện đề nghị các cơ quan thuế giao dịch cả Thứ Bảy, Chủ Nhật để phục vụ các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 đến thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo quy định.

Trước đó, ngày 26/10/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2019 về sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014 về việc thu tiền sử dụng đất.

Người dân có thể nộp tiền sử dụng đất cả ngày nghỉ - Ảnh 1.

Các cơ quan thuế giao dịch cả Thứ Bảy, Chủ Nhật để phục vụ người dân đến thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo quy định.

Trong đó, khoản 1, Điều 2 Nghị định quy định rõ hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021.

Kể từ ngày 1/3/2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Tuy nhiên, mốc thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất là ngày 28/2/2021, trùng vào ngày Chủ Nhật.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 đến thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo quy định, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn bố trí cán bộ, công chức làm việc cả Thứ bảy (27/2/2021) và Chủ Nhật (28/2/2021) để phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 79/2019 của Chính phủ.

T.Lan