Người dân sẽ được đăng ký thường trú online?

09/03/2021 14:00 GMT+7
Bộ Công an đã ban hành hàng loạt dự thảo hướng dẫn cụ thể các quy định về đăng ký thường trú, tạm trú theo Luật Cư trú. Nếu đề xuất này được thông qua thì sắp tới đây, người dân có thể đăng ký thường trú online và có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

Theo Điều 22 Luật Cư trú năm 2020, người đăng ký thường trú hoặc tạm trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú. 

Khoản 1 Điều 6 dự thảo về quy trình đăng ký cư trú nêu rõ: "Hồ sơ đăng ký thường trú của công dân gửi yêu cầu từ cổng dịch vụ công sẽ được chuyển tới cơ quan đăng ký cư trú".

Theo quy định này, dự kiến công dân sẽ gửi hồ sơ, yêu cầu đăng ký thường trú đến cổng dịch vụ công. Sau đó, yêu cầu từ cổng dịch vụ công sẽ được chuyển tới cơ quan đăng ký cư trú có thẩm quyền.

Người dân sẽ được đăng ký thường trú online? - Ảnh 1.

Người dân có thể sẽ được đăng ký thường trú online và có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay. Ảnh minh họa

Đồng thời, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tài liệu mà công dân đã cung cấp trên cổng dịch vụ công và xử lý như sau:

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục: Tiếp nhận, lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đăng ký cư trú, thông báo cho công dân dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử.

- Hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục hoặc biểu mẫu, giấy tờ chưa đúng, chưa đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn thủ tục giải quyết và thông báo cho công dân thông qua văn bản, tin nhắn điện tử hoặc hình thức khác.

- Hồ sơ không đủ điều kiện, thủ tục: Lập phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết đăng ký cư trú, thông báo cho công dân bằng hình thức văn bản, tin nhắn điện tử hoặc hình thức khác. Trong đó, phải nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Ngoài ra, Điều 3 dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số /2021/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Cư trú có đề cập đến việc ủy quyền đăng ký cư trú như sau:

Chủ hộ hoặc người yêu cầu thực hiện các nội dung về đăng ký cư trú theo quy định của Luật Cư trú được ủy quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp người không có nơi thường trú, nơi tạm trú thực hiện việc khai báo thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 19 Luật Cư trú thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện

Theo quy định này, công dân trừ người không có nơi thường trú hoặc nơi tạm trú khi đăng ký cư trú có thể được ủy quyền cho người khác thực hiện thay .

Việc ủy quyền này phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Riêng người được ủy quyền là thành viên trong hộ gia đình của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Như vậy, nếu đề xuất này được thông qua thì sắp tới đây, người dân có thể đăng ký thường trú online và có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay.


PV