Người thân lãnh đạo Thép Pomina đăng ký bán toàn bộ hơn 8,16 triệu cổ phiếu POM

20/02/2024 09:48 GMT+7
Người nhà thành viên HĐQT CTCP Thép Pomina (HoSE: POM) vừa đăng ký bán toàn bộ 2,92% vốn điều lệ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, vợ ông Đỗ Xuân Chiểu, thành viên HĐQT POM, đã đăng ký bán ra toàn bộ 8.160.504 cổ phiếu POM để giảm sở hữu từ 2,92% xuống 0% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến sẽ thực hiện từ ngày 23/2 đến ngày 22/3.

POM cũng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; Dự kiến diễn ra vào ngày 1/3/2024, tại Khách sạn Sofitel Saigon, số 17 đường Lê Duẩn, quận 1, TP HCM. Danh sách cổ đông dự họp đã được chốt vào ngày 16/2.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch nâng vốn đầu tư cho dự án lò cao tại chi nhánh Pomina 3. Mức vốn dự kiến sẽ tăng từ 4.975,2 tỷ đồng lên 5.879,7 tỷ đồng, tức là tăng thêm 904,5 tỷ đồng.

Tuy công ty không tiết lộ lý do chính xác cho quyết định nâng vốn đầu tư, nhưng thông tin cho biết giá trị đầu tư lên tới 5.879,7 tỷ đồng được xác định dựa trên kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, ký ngày 2/3/2023, so với kế hoạch vốn đầu tư được phê duyệt vào ngày 31/10/2020.

Trong quý IV vừa qua, doanh thu thuần của Thép Pomina đạt 333 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 15%, đạt hơn 311 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 28%, đạt gần 9 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 3% xuống hơn 180 tỷ đồng, nhờ khoản hoàn nhập đầu tư vào POM2 hơn 46 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng mạnh 48%, lên gần 215 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu thuần 3.281 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2022. Công ty lỗ gộp gần 60 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2022. Lỗ sau thuế giảm 28%, đạt gần 961 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Thép Pomina tại ngày 31/12/2023 giảm 6% so với đầu năm, xuống hơn 10.404 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 5%, đạt gần 8.810 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm 39%, xuống còn 1.595 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ lũy kế của công ty tăng lên gần 1.271 tỷ đồng.

OL
Cùng chuyên mục