Nhiệt điện Hải Phòng (HND) báo lãi quý III gấp 6,6 lần lên gần 41 tỷ đồng

15/10/2022 08:49 GMT+7
Kết thúc quý III/2022, Nhiệt điện Hải Phòng (HND) lãi sau thuế hơn 40,5 tỷ đồng, gấp 6,6 lần quý III năm 2021.

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa công bố tình hình kinh doanh quý III/2022.

Cụ thể, doanh thu kỳ này đạt 3.069 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thu về 106 tỷ đồng, biên lãi gộp tăng từ 1,6% cùng kỳ lên 3,4%.

Doanh thu tài chính giảm tới 93% còn hơn 2 tỷ đồng; chi phí tài chính 64,5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là hơn 25 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 29,7 tỷ tăng 33% so với cùng kỳ. Công ty ghi nhận thu nhập khác 27,6 tỷ dồng so với mức lỗ 83 triệu đồng cùng kỳ do điều chỉnh theo kiểm toán nhà nước. 

Kết quả, Nhiệt điện Hải Phòng lãi sau thuế hơn 40,5 tỷ đồng, gấp 6,6 lần quý III năm 2021.

Nhiệt điện Hải Phòng (HND) báo lãi quý III gấp 6,6 lần lên gần 41 tỷ đồng - Ảnh 1.

BCTC của HND

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HND ghi nhận doanh thu đạt 8.273 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 608 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 215% so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về 578 tỷ đồng, gấp 3 lần 9 tháng đầu năm ngoái. 

Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được 78% kế hoạch doanh thu và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng ở mức 9.279 tỷ đồng, tăng gần 580 tỷ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 3.660 tỷ, tăng 1.894 tỷ đồng và chiếm hơn 39% tổng tài sản, phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Nợ phải trả của Nhiệt điện Hải Phòng tăng 18% lên 2.930 tỷ đồng tính tới cuối quý III, phần lớn do chi phí phải trả ngắn hạn và phải trả ngắn hạn khác tăng. Trong đó, nợ đi vay cả ngắn và dài hạn giảm 19% xuống 1.588 tỷ. Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ 6.249 tỷ bao gồm 578 tỷ lợi nhuận chưa phân phối.

Trong một báo cáo cập nhật ngành điện, SSI Research ước tính lợi nhuận sau thuế của HND năm 2022 có thể đạt 542 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ tăng 7% lên 7,1 tỷ kwh, sản lượng hợp đồng tăng 2% đạt 5,4 tỷ kwh và giá CGM tăng 25-30% trong khi chi phí lãi vay giảm 23% so với cùng kỳ. Theo SSI Research, dự nợ giảm giúp HND tránh được phần nào tác động từ việc lãi suất tăng trong bối cảnh áp lực lạm phát.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10, cổ phiếu HND đứng ở mức 14.200 đồng/cp (tăng 0,71%).


An Vũ