Cao su Đắk Lắk (DRI) lỗ gần 6 tỷ, tài sản "bốc hơi" gần 30%

15/10/2022 06:30 GMT+7
Trong quý III, các doanh nghiệp cao su liên tục báo lãi đi lùi. Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) cũng không ngoại lệ, thậm chí trong kỳ này, DRI còn lỗ gần 6 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III với doanh thu thuần đạt gần 110 tỷ đồng, giảm 25,4%; giá vốn bán hàng đạt 74 tỷ đồng, giảm 16%; lợi nhuận gộp giảm 39,3% xuống 35,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 36% xuống 3,2 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính lên tới hơn 27 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 11,5% xuống 8,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp biến động không đáng kể với 3,9 tỷ đồng; lợi nhuận khác kỳ này lỗ 2,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 563 triệu đồng.

Kết quả, quý III/2022, Đắk Lắk lỗ gần 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 15 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, DRI ghi nhận doanh thu đạt hơn 350 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 31,4 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của Cao su Đắk Lắk đến cuối tháng 9/2022 đạt 732 tỷ đồng, giảm 28,7% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn giảm 35% xuống 126 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 53,6% còn 37,7 tỷ đồng; xuất hiện thêm khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn với 10 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 32,5% còn 55,8 tỷ đồng. Tài sản dài hạn giảm 27,3% xuống 605,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 38% xuống 195,4 tỷ đồng. Trong đó nợ ngăn hạn giảm tới 70% còn 51,6 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn giảm 84% xuống hơn 18 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10, cổ phiếu DRI tăng 1,45% lên 7.000 đồng/cp.


An Vũ