Nhiệt điện Hải Phòng (HND) bị phạt và truy thu hơn 1,78 tỷ đồng

13/01/2023 07:03 GMT+7
Nhiệt điện Hải Phòng (HND) vừa bị truy thu và xử phạt vi phạm hành chính là gần 1,8 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hải Phòng Quyết định xử phạt hành chính về thuế đối với Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND).

Nguyên nhân do Nhiệt điện Hải Phòng đã có hành vi kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI, vi phạm tại điều 142 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Trong đó, Nhiệt điện Hải Phòng sẽ bị truy thu và xử phạt vi phạm hành chính là 1,784 tỷ đồng.

Quý III/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.069 tỷ đồng, tăng 40%, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 40,5 tỷ đồng, gấp 6,6 lần quý III năm 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HND ghi nhận doanh thu đạt 8.273 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 608 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 215% so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về 578 tỷ đồng, gấp 3 lần 9 tháng đầu năm ngoái.

Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được 78% kế hoạch doanh thu và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Trong một báo cáo cập nhật ngành điện, SSI Research ước tính lợi nhuận sau thuế của HND năm 2022 có thể đạt 542 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ tăng 7% lên 7,1 tỷ kwh, sản lượng hợp đồng tăng 2% đạt 5,4 tỷ kwh và giá CGM tăng 25-30% trong khi chi phí lãi vay giảm 23% so với cùng kỳ. Theo SSI Research, dự nợ giảm giúp HND tránh được phần nào tác động từ việc lãi suất tăng trong bối cảnh áp lực lạm phát.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng ở mức 9.279 tỷ đồng, tăng gần 580 tỷ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 3.660 tỷ, tăng 1.894 tỷ đồng và chiếm hơn 39% tổng tài sản, phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Nợ phải trả của Nhiệt điện Hải Phòng tăng 18% lên 2.930 tỷ đồng tính tới cuối quý III, phần lớn do chi phí phải trả ngắn hạn và phải trả ngắn hạn khác tăng. Trong đó, nợ đi vay cả ngắn và dài hạn giảm 19% xuống 1.588 tỷ. Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ 6.249 tỷ bao gồm 578 tỷ lợi nhuận chưa phân phối.

Theo tìm hiểu, năm 2002, thành lập Công ty cổ phần có vốn của doanh nghiệp Nhà nước để đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng. Cụ thể, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập ngày 17/9/2002 để đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng.

Trong năm 2011 nhà máy 1 đã đi vào vận hành thương mại, năm 2013, nhà máy 2 tiếp tục đi vào hoạt động, tổng công suất của Nhiệt điện Hải Phòng lên tới 1.200 MW, sản lượng điện sản xuất hàng năm ước tính trên 7,2 tỷ KWh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/1, cổ phiếu HND đóng cửa giá tham chiếu 13.400 đồng/cổ phiếu. 


An Vũ