Nhiều chủ DN bỏ trốn, phá sản để lại khoản nợ bảo hiểm 2.500 tỉ đồng

10/10/2019 06:30 GMT+7
Nhiều chủ DN bỏ trốn, phá sản để lại khoản nợ bảo hiểm 2.500 tỉ đồng
Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH và quản lý, sử dụng Quỹ BHXH năm 2018 cho biết hiện cả nước có 610.000 doanh nghiệp (DN) hoạt động nhưng đang quản lý thu BHXH được 327.000 DN.

Như vậy, còn tới 283.000 DN đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH cho người lao động. Ngoài ra, quỹ BHXH đang có tổng số nợ khó thu lên đến 2.500 tỉ đồng do DN "mất tích", phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn...

Theo BHXH Việt Nam, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn ngành BHXH đã triển khai thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra liên ngành theo kế hoạch hơn 18.000 đơn vị, ban hành 609 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trong đó, số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là hơn 27,9 tỉ đồng và số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu là hơn 9,6 tỉ đồng.

D.Thu/Người lao động