Nhịp sống miền Trung

Tân Chủ tịch Liên đoàn lao động Khánh Hòa là ai?

Tân Chủ tịch Liên đoàn lao động Khánh Hòa là ai?

Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà lần thứ 15, khoá X nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu ông Bùi Hoài Nam giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.