NHNN “bật đèn xanh” tăng vốn điều lệ lên hơn 16.000 tỷ, cổ đông HDBank nhận lợi tức “khủng”

12/11/2020 08:26 GMT+7
Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) tăng vốn điều lệ lên hơn 16.088 tỷ đồng.

Theo đó, HDBank dự kiến phát hành hơn 338 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 (đợt 2), tương đương xấp xỉ 26,92% lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành hiện tại và 35% lượng cổ phiếu lưu hành vào ngày 13/6, thời điểm ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Việc chia cổ tức sẽ được thực hiện trong tháng 12 năm nay và các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn dự kiến được thực hiện trong quý I/2021, sau khi hoàn thành việc chia cổ tức.

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) tăng vốn điều lệ lên hơn 16.088 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) tăng vốn điều lệ lên hơn 16.088 tỷ đồng.

Trước đó, HDBank đã hoàn tất tăng vốn đợt 1 năm 2020 từ 9.810 tỷ đồng lên 12.708 tỷ đồng thông qua chia cổ tức năm 2019 (đợt 1) và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30%. Trong đó, phát hành gần 144,9 triệu cổ phiếu mới để chi trả cổ tức, tương ứng với tỷ lệ chi trả là 15% và 144,9 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng với tỷ lệ chia thưởng 15%.

Sau hai đợt chia cổ tức và cổ phiếu thưởng để tăng vốn, cổ đông HDBank được nhận lợi tức với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020.

HDBank cũng vừa phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược nước ngoài, giúp tích cực hơn nữa hệ số CAR (theo Basel II) mà hiện nay đã ở mức tốt là 10,9%. Các chỉ tiêu sức khỏe tài chính khác duy trì ở mức cao. Chất lượng tài sản tiếp tục duy trì với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất của HDBank đạt 4.381 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2019, và hoàn thành 103% kế hoạch 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 273.000 tỷ đồng, tăng 19,1% so với đầu năm và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm và tăng 19,2% so với cùng kỳ.

Về chất lượng cho vay, tỷ lệ nợ xấu của HDBank ở mức 1,39%. 

Huyền Anh