Nhựa Hà Nội (NHH): Dự trình không chia cổ tức năm 2021, kế hoạch lãi 2022 tăng trưởng 32%

18/05/2022 09:41 GMT+7
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, Nhựa Hà Nội (NHH) định hướng năm nay chuẩn bị các nguồn lực tài chính để phát triển các công ty con, mở rộng quy mô, gia tăng năng lực sản xuất ...

Nhựa Hà Nội dự kiến không chia cổ tức năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (HoSE: NHH) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31/05/2022 (thứ Ba). Nhựa Hà Nội đã công bố các nội dung quan trọng sẽ trình tại đại hội bao gồm kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 cũng như kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác.

Cụ thể, năm 2021, Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (mã:NHH) đã đạt tổng doanh thu  là 2.153 tỷ đồng, hoàn thành 113% kế hoạch đặt ra; song lợi nhuận sau thuế chỉ thực hiện được 48% kế hoạch, đạt ở mức 72 tỷ đồng. 

Về định hướng phân phối lợi nhuận năm 2021, Nhựa Hà Nội dự trình ĐHĐCĐ không thực hiện chia cổ tức năm 2021, toàn bộ lợi nhuận được phân bổ 10 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng phúc lợi và gần 43 tỷ đồng lợi nhuận để lại chưa phân phối. Trước đó, kế hoạch cổ tức cho năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua là 10%.


ĐHĐCĐ Nhựa Hà Nội: Kế hoạch lợi nhuận 2022 ở mức an toàn, tăng trưởng 32% - Ảnh 1.

Nhựa Hà Nội dự trình kế hoạch lợi nhuận 2022 tăng 32%

Năm 2022, NHH lên kế hoạch năm với doanh thu là 2.340 tỷ đồng, tăng 9% so với kết quả đạt được năm 2021. Lợi nhuận sau thuế là 95 tỷ đồng, tăng gần 32% so với thực hiện 2021.

Về phương án phân phối lợi nhuận thì dự chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông với mức tỷ lệ dự kiến là 10%.

Năm 2021, công ty TNHH An Trung Industrics - ACP (NHH chiếm 100% vốn điều lệ) đã hoàn thành xong việc góp tăng vốn từ 176 lên 241 tỷ đồng vào ngày 20/01/2021.

Ngày 20/05/2021, NHH hoàn thành giao dịch mua thêm 5.000.000 cổ phần của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường để nâng tổng số cổ phần sở hữu chiếm 99,18% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó ACP sở hữu 50% vốn góp tại công ty TNHH linh kiện nhựa ô tô Vinfast - An Phát nhưng do một vài lí do bên danh mục đầu tư nên tháng 7/2021 công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp này. Do vậy Nhựa Hà Nội không còn liên quan tới công ty linh kiện An Phát.Phương Thảo