NLG, HDG, VIB, AAA, HPG, HDC, D2D, TCO, FMC, TSC, TEG, DRC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

23/05/2021 17:55 GMT+7
NLG, HDG, VIB, AAA, HPG, HDC, D2D, TCO, FMC, TSC, TEG, DRC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Ông Nguyễn Hiệp, con ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 1,5 triệu cp. Trước giao dịch ông Hiệp sở hữu 365.571 cp (tỷ lệ 0,13%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/5 đến 25/6/2021.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG): Norges Bank đã bán 194.000 cp và Samsung Vietnam Securities Master Investment trust [Equity] đã bán 78.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 5 quỹ liên quan từ 10.896.823 cp (tỷ lệ 7,063%) xuống 10.624.823 cp (tỷ lệ 6,8868%). Giao dịch thực hiện ngày 21/5/2021.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Giám đốc chuyển đổi số, đăng ký bán 1,7 triệu cp trong tổng số 1.881.267 cp (tỷ lệ 0,17%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/5 đến 22/6/2021.

CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA): CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đăng ký mua 7 triệu cp. Trước gia dịch An Phát Holdings sở hữu 150.129.056 cp (tỷ lệ 50,59%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/5 đến 24/6/2021.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG): CTBC Vietnam Equity Fund đã bán 650.000 cp, DC Developing Markets Strategies Publuc Limited Company đã bán 100.000 cp, KB Vietnam Focus Balaned Fund đã bán 50.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 14 quỹ liên quan từ 198.948.152 cp (tỷ lệ 6,0004%) xuống 198.148.152 cp (ty rleej 5,9805%). Giao dịch thực hiện ngày 21/5/2021.

CTCP Phát triển nhà bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Ông Trần Minh Chính, nhà đầu tư, đã bán 1.164.900 cp, giảm lượng sở hữu từ 4.184.038 cp (tỷ lệ 6,29%) xuống 3.019.138 cp (tỷ lệ 4,538%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/5/2021.

CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D): Ông Hồ Đức Thành, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Thành sở hữu 5.108.662 cp (tỷ lệ 16,86%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/5 đến 25/6/2021.

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO): Bà Lê Hồng Ngọc, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2.160.719 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.081.040 cp (tỷ lệ 24,4%). Giao dịch thực hiện ngày 11/5/2021.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): CTCP Thực phẩm PAN đã bán toàn bộ 5.962.660 cp (tỷ lệ 12,16%). Giao dịch thực hiện ngày 20/5/2021. Trong khi đó Tập đoàn PAN đã mua đúng 5.962.660 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 30.084.678 cp (tỷ lệ 51,12%). Giao dịch thực hiện ngày 20/5/2021.

CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC): CTCP Tập đoàn FIT đăng ký bán 8,4 triệu cp trong tổng số 83.700.523 cp (tỷ lệ 56,689%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/5 đến 25/6/2021.

CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG): CTCP Tập đoàn DK đã mua 500.000 cp (tỷ lệ 1,5444%). Trước giao dịch Tập đoàn DK không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 20/4 đến 18/5/2021. Tiếp đó Tập đoàn DK đăng ký mua thêm 300.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/5 đến 23/6/2021.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC): Bà Phạm Thị Hồng Hội, vợ ông Nguyễn Văn Hiệu – Thành viên HĐQT – đã mua 150.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.279.093 cp (tỷ lệ 2,76%). Giao dịch thực hiện từ 28/4 đến 21/5/2021.

Nguyên Phương (Doanh nghiệp và Tiếp thị)