Nông dân Mỹ gặp khó khăn do dịch Covid-19

17/04/2020 10:17 GMT+7
Hiệp hội những người nông dân chăn nuôi bò sữa Mỹ cho biết, nhu cầu đối với sữa đã giảm từ 12-15% trên cả nước và tình hình tiếp tục bấp bênh khi dịch bệnh Covid-19 được dự báo còn kéo dài.

Nông dân Mỹ gặp khó khăn do dịch Covid-19

Lê Phương