Nông nghiệp BAF: Tạm rút hồ sơ phát hành trái phiếu 600 tỷ đồng

19/10/2022 09:56 GMT+7
Nông nghiệp BAF Việt Nam cho biết một số nội dung đã nêu tại phương án phát hành trái phiếu không còn phù hợp với tình hình thực tế theo quy định mới của Nghị định 65.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) bất ngờ thông qua việc tạm rút hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022.

Theo BAF, ngày 16/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Hội đồng quản trị của BAF nhận thấy một số nội dung đã nêu tại phương án không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay theo quy định mới.

Do đó, HĐQT công ty đã nhất trí thông qua việc tạm rút hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại UBCKNN để tiến hành điều chỉnh lại phương án cho phù hợp và nộp lại hồ sơ trong thời gian sớm nhất.

Nông nghiệp BAF: Tạm rút hồ sơ 600 tỷ đồng phát hành trái phiếu - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HoSE: BAF)

Trước đó, ngày 15/08/2022, Công ty đã thông qua kế hoạch triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022. Trong đó, Công ty dự kiến phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation) – thành viên của Ngân hàng Thế giới (viết tắt IFC).

Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 7 năm kể từ ngày phát hành, đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, phát hành tại thị trường trong nước và dự kiến phát hành trong quý III tới quý IV/2022. Mức lãi suất danh nghĩa dự kiến 5,25%/năm.

Điểm đáng lưu ý, nếu bên mua không chuyển đổi trái phiếu sẽ nhận thêm lãi suất bổ sung 5,25%/năm và lãi suất bổ sung được tính lãi kép ở mức 10,5%/năm.

Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu, công ty dự kiến dùng 230 tỷ đồng để góp vốn tăng vốn điều lệ và hỗ trợ vay vốn tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh trong quý IV/2022 và quý I năm sau.

Công ty cũng dự kiến trong thời gian này, dùng 100 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ và hỗ trợ vay vốn Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2.

Đồng thời, dùng 40 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng; 65 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh từ 20 lên 85 tỷ đồng; 65 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh từ 20 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng.

Cùng với đó, công ty dùng 40 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 1 từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng; 30 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo Ngọc từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng và 30 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.

BAF mới chỉ hoàn thành 32% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm

Trong quý II/2022, Nông nghiệp BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.625,24 tỷ đồng, giảm 41,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 40,42 tỷ đồng, giảm 62,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 5,1% về còn 4,1%.

Nông nghiệp BAF: Tạm rút hồ sơ 600 tỷ đồng phát hành trái phiếu - Ảnh 2.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ 2022 của BAF

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Nông nghiệp BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.164,23 tỷ đồng, giảm 39,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 128,14 tỷ đồng, giảm 36,3% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 31,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, Nông nghiệp BaF Việt Nam ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính dương 62,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 243,6 tỷ đồng, giảm 180,9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 303,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 256,5 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tại phiên giao dịch sáng ngày 19/10, giá cổ phiếu BAF tăng 200 đồng (tương ứng tăng 0,76% so với phiên giao dịch liền kề). Hiện đang ở mức 26.500 đồng/ cổ phiếu

Phương Thảo