OCB sắp chào bán tối đa 7.700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

11/11/2022 13:09 GMT+7
Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) đã huy động tổng cộng 12.300 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu và cũng mua lại tổng cộng 5.500 tỷ đồng trái phiếu thuộc 6 lô trước hạn phát hành năm 2020 và năm 2021.

Ngày 10/11, Công ty đã thông qua kế hoạch triển khai việc chào bán và phát hành tối đa 7.700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và giấy tờ có giá khác của OCB được phê duyệt trong quý IV/2022.

OCB sắp chào bán tối đa 7.700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ - Ảnh 1.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

Được biết,trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng OCB đã mua lại toàn bộ 6 lô trước hạn với tổng giá trị 5.500 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 12/5/2022, Ngân hàng OCB cũng đã mua lại trước hạn toàn bộ 200 tỷ đồng lô trái phiếu mã OCB.BOND01.2020 kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 12/5/2020.

Đến tháng 6/2022, Ngân hàng OCB tiếp tục mua lại toàn bộ trước hạn lần lượt 3 lô trái phiếu OCB.BOND02.2020, OCBL2124002, OCB.BOND1.2020 với tổng giá trị 3.300 tỷ đồng.

Ngày 27/9/2022, Ngân hàng OCB đã mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn thuộc lô trái phiếu riêng lẻ mã OCBL2124007 tăng vốn có kỳ hạn 3 năm, phát hành vào ngày 27/9/2021 và ngày đáo hạn 27/9/2024.

Và gần đây nhất, ngày 28/9/2022 vừa qua, ngân hàng này lại tiếp tục mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn phát hành ngày 28/9/2021 mã OCBL2124008 có kỳ hạn 3 năm.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng OCB đã phát hành thêm 16 lô trái phiếu có giá trị từ 300 đến 2.000 tỷ đồng và đều có kỳ hạn 3 năm.

Từ tháng 5 đến tháng 7/2022, Ngân hàng OCB phát hành 9 lô trái phiếu với giá trị 6.700 tỷ đồng.

Trong tháng 8/2022, Ngân hàng OCB huy động thành công 3.800 tỷ đồng thông qua việc phát hành 5 lô trái phiếu.

Tháng 9/2022 mới đây, nhà băng này chào bán thành thêm 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.800 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong thời gian 9 tháng, Ngân hàng OCB đã huy động thành công 12.300 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu. Cộng với lần phát hành này, con số lên tới 20.000 tỷ đồng. Con số này quá lớn so với việc ngân hàng chi ra 5.500 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn khiến dự nợ trái phiếu của OCB tăng 6.800 tỷ đồng so với hồi đầu năm lên mức 25.335 tỷ đồng.

OCB thu gần 2.649 tỷ đồng lãi trước thuế sau 9 tháng, mới đạt 37% kế hoạch lợi nhuận năm

OCB sắp chào bán tối đa 7.700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ - Ảnh 2.

Báo cáo hoạt động kinh doanh quý III của OCB

Quý III/2022 cho thấy Ngân hàng OCB đạt gần 1.749 tỷ đồng từ thu nhập lãi thuần, tăng 29% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 267 tỷ đồng, tăng 126% và lãi từ hoạt đông kinh doanh ngoại hối đạt 44,5 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư báo lỗ lần lượt 56,4 và 11 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng 29% lên hơn 803 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng 34% so với cùng kỳ lên 358 tỷ đồng. Kết thúc quý III/2022, Ngân hàng OCB lãi trước thuế 909 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Ngân hàng OCB ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 23% so với cùng kỳ, đạt gần 5.121 tỷ đồng, nhờ nhu cầu tín dụng tăng. Lãi từ dịch vụ đạt hơn 626 tỷ đồng, tăng 34%; hoạt động kinh doanh ngoại hối thu về khoản lãi tăng 22%, đạt gần 66 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng thu được khoản lãi gần 328 tỷ đồng, tăng 32% do thu được các khoản nợ xử lý.

Tổng tài sản của Ngân hàng OCB tính đến cuối quý III/2022 đạt hơn 193.149 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 11,3% so với đầu năm lên mức hơn 113.587 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 30/9/2022,  tổng nợ nợ xấu đã tăng hơn 2 lần từ mức 1.350 tỷ đồng đầu năm lên 2.801,2 tỷ đồng. Nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 60,7% lên mức 524 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng gấp đôi lên mức 578 tỷ đồng; Đặc biệt, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng đến 2,3 lần so với đầu năm lên mức gần 1.700 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng OCB tăng từ 1,3% hồi đầu năm lên 2,5%.


Phương Thảo