PCI Điện Biên năm 2020 giảm 2 bậc: Cần nhìn nhận, triển khai các giải pháp thích hợp và quyết liệt hơn

12/05/2021 17:29 GMT+7
Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, Phạm Đức Toàn về những bài học, kinh nghiệm rút ra từ việc việc: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Điện Biên xếp thứ 46, giảm 2 bậc so với năm 2019.

Chỉ số PCI được công bố hàng năm (từ năm 2007), bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Chỉ số được xác định thông qua việc đo lường và xếp hạng công tác điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên môi trường kinh doanh để thúc đẩy phát triển của khu vực kinh tế tư nhân thông qua cảm nhận của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Những năm đầu, khi chỉ số PCI được công bố thường niên, chỉ số PCI tỉnh Điện Biên luôn xếp hạng thấp so với các tỉnh, thành phố khác trong toàn quốc. Trong đó, có tới 3 năm (2008, 2012 và 2014) PCI Điện Biên ở vị trí "đội sổ" bảng xếp hạng.

PCI Điện Biên năm 2020 giảm 2 bậc: Cần nhìn nhận, triển khai các giải pháp thích hợp và quyết liệt hơn - Ảnh 1.

Chỉ số PCI Điện Biên không thể liên tục tăng dần đều vì còn nhiều hạn chế trong thu hút đầu tư so với các tỉnh khác. Chi phí không chính thức của doanh nghiệp, nhà đầu tư còn lớn. Đây chính là chỉ số đo mức độ phiền hà mà doanh nghiệp gặp trong quá trình đầu tư.

 Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan như: Vị trí địa lý xa các trung tâm kinh tế - văn hoá, chính trị lớn; kinh tế tỉnh kém phát triển; mật độ dân cư thấp, sống không tập trung… thì những vướng mắc mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phải như: Chi phí không chính thức của doanh nghiệp, nhà đầu tư còn lớn. Đây chính là chỉ số đo mức độ phiền hà mà doanh nghiệp gặp trong quá trình đầu tư. Doanh nghiệp, nhà đầu tư còn khó khăn trong công tác tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất đai, đồng thời còn gặp không ít trở ngại trong việc tiếp cận các kế hoạch và văn bản pháp lý cần thiết liên quan đến công việc kinh doanh, đầu tư của mình. 

Bên cạnh đó, tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, bất cập. Đây là những "rào cản" lớn mà doanh nghiệp ngoài Nhà nước chỉ ra khi nghiên cứu, tìm hiểu hoặc triển khai đầu tư trên địa bàn Điện Biên. Trước những tồn tại, hạn chế năng lực cạnh tranh trên địa bàn, UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số PCI. Theo đó, từ năm 2015, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thực hiện hiệu quả Đề án: Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 176/QĐ-UBND ngày 9/3/2015. Với mục tiêu bao trùm: xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh, đầu tư thân thiện; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 

PCI Điện Biên năm 2020 giảm 2 bậc: Cần nhìn nhận, triển khai các giải pháp thích hợp và quyết liệt hơn - Ảnh 2.

Dự án Cảng hàng không Điện Biên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ giúp các nhà đầu tư đến nghiên cứu, đầu tư tại Điện Biên thuận lợi hơn.

Trọng tâm là kiên trì thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; thực hiện hiệu quả các nghị quyết hàng năm của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Những nhóm giải pháp được tỉnh quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện đó là cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng ngày càng đơn giản hoá; tăng cường công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như các ngành, các địa phương trong tỉnh; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình sản xuất kinh doanh… Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao chỉ số PCI, từ năm 2016 – 2019, chỉ số PCI của Điện Biên luôn có điểm số, thứ hạng năm sau cao hơn năm trước: Năm 2016 xếp hạng 53; 2017 xếp  hạng 48; 2018 xếp hạng 47 và năm 2019, xếp hạng 44.

Về việc chỉ số PCI năm 2020 Điện Biên đạt 62,62 điểm xếp thứ 46 trên bảng xếp hạng chung của cả nước, xếp thứ 8/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Tụt 2 bậc so với năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phạm Đức Toàn cho biết: "Chỉ số PCI tụt hạng sau nhiều năm gia tăng liên tiếp đã được UBND tỉnh dự báo. Bởi chỉ số PCI Điện Biên không thể liên tục tăng dần đều vì còn nhiều hạn chế trong thu hút đầu tư so với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Khẩn trương tìm ra nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp thích hợp tiếp tục nâng cao chỉ số PCI sẽ được UBND tỉnh quan tâm thực hiện. Theo bảng xếp hạng Chỉ số PCI năm 2020, chỉ số thành phần bị giảm điểm là: Gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động và thiết chế an ninh, trật tự. 

PCI Điện Biên năm 2020 giảm 2 bậc: Cần nhìn nhận, triển khai các giải pháp thích hợp và quyết liệt hơn - Ảnh 3.

Dự án Sân bay Điện Biên đang được đầu tư. UBND tỉnh Điện Biên đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh thi công các khu tái định cư để giải phóng mặt bằng sân bay cho nhà đầu tư.

Theo đánh giá nhanh từ UBND tỉnh: Chỉ số PCI của Điện Biên suy giảm trong năm qua có nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn nhất là trong giai đoạn phải giãn cách xã hội phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Dẫn đến một số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, các doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh. Việc thực hiện những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19 còn chậm và chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư tuy đã được tỉnh quyết liệt chỉ đạo xử lý tuy nhiên còn một số nội dung vượt thẩm quyền của tỉnh phải báo cáo Trung ương giải quyết nên tồn đọng; một số nội dung có tính chất phức tạp, bị ảnh hưởng do sự thay đổi các quy định của pháp luật nên kéo dài thời gian giải quyết... 

Bên cạnh một số hạn chế thì năm 2020, trong 10 chỉ số thành phần PCI của Điện Biên có 04 chỉ số có điểm số tăng so với năm trước là: Chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền tỉnh đây là những chỉ số quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, những chỉ số này được cải thiện cho thấy môi trường kinh doanh của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Theo ông Phạm Đức Toàn, trong thời gian tới, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công khai, minh bạch nhất là các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông  tin trong giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện chính quyền điện tử trong xử lý thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. 

Cùng với đó là tăng cường nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ và đạo đức công vụ của đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước cũng như trong quá trình phục vụ doanh nghiệp và nhân dân.

Vinh Duy