Petrolimex sẽ thoái vốn PG Bank trong năm 2021?

09/04/2021 07:29 GMT+7
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (HOSE: PLX) công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021, dự kiến được tổ chức vào ngày 26/4 tại Hà Nội.

Theo đó, về kế hoạch kinh doanh, Petrolimex dự kiến doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 135.200 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 3.360 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm ngoái. Chính sách cổ tức dự kiến không thấp hơn 12%.

Năm 2021, PLX tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án LNG – Mỹ Giang và tập trung nghiên cứu các cơ hội đầu tư, dự án tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng mới thông qua hợp tác chặt chẽ với đối tác chiến lược ENEOS.

Đồng thời, hoàn thành việc thoái vốn trong lĩnh vực ngân hàng tại PG Bank; triển khai phương án giảm tỷ lệ vốn đầu tư trong lĩnh vực bảo hiểm tại PJICO theo chỉ đạo của Chính phủ và đại diện chủ sở hữu.

Rà soát, tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để thu hồi vốn đầu tư cho Tập đoàn trong các lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả và/hoặc không nằm trong định hướng phát triển, nắm giữ vốn của Tập đoàn.

Petrolimex sẽ thoái vốn PG Bank trong năm 2021? - Ảnh 1.

Nguồn: Petrolimex

Năm 2020, Petrolimex ghi nhận sản lượng xăng dầu xuất bán  đạt gần 12,4 triệu m3,tấn, vượt 8% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 123.924 tỷ đồng, giảm 35% nhưng vẫn vượt 2% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.399 tỷ đồng, giảm 75% và hoàn thành 89% kế hoạch năm.

Với kết quả đạt được, HĐQT Petrolimex trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức 12% bằng tiền mặt cho năm 2020, tương ứng với số tiền gần 1.493 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Nhà nước dự kiến thu về 1.178 tỷ đồng nhờ sở hữu hơn 80% cổ phần đang lưu hành.

Giai đoạn 2021 - 2026, Petrolimex sẽ thực hiện phương án thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước. Hiện nhà nước đang nắm giữ 81,89% vốn của Petrolimex và dự kiến giảm vốn nhà nước xuống còn 51%.

Ngoài ra, trong giai đoạn này, Petrolimex sẽ hoàn tất xây dựng phương án và triển khai thoái vốn của tập đoàn tại Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

Về kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021 - 2026, Tập đoàn sẽ tiếp tục duy trì vị thế là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối xăng dầu tại Việt Nam với thị phần nắm giữ khoảng 45 - 50%. Tổng sản lượng xuất bán hợp nhất tăng bình quân tối thiểu 3%/năm, trong đó công ty mẹ tăng bình quân 1,9%/năm.

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất bình quân đạt khoảng 3.630 tỷ đồng/năm và cổ tức tối thiểu 10%/năm trong giai đoạn 5 năm tới.


Q.D