Bảo hiểm Petrolimex ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong năm 2020, thù lao thành viên HĐQT gần 100 triệu/tháng

30/03/2021 08:13 GMT+7
Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, HOSE: PGI) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức vào ngày 19/4.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2021 PJICO trình kế hoạch tổng doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.565 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc (không bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67, Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe người vay khai thác qua Công ty tài chính) là 3.265 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với doanh thu thực hiện năm 2020.

Doanh thu bảo hiểm theo sức khỏe người vay khai thác qua công ty tài chính là 300 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế 202 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Chia cổ tức 12%, trong đó chi trả 5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu.

Phía PGI nhận định, năm 2021, kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, tàu thủy, hàng hóa, tài sản kỹ thuật sẽ khó khăn hơn do khách hàng bị ảnh hưởng nặng nề sau 3 đợt dịch Covid-19 và giãn cách xã hội từ đầu năm 2020. Khó khăn về tài chính dẫn đến việc khách hàng cắt giảm hoặc không mua bảo hiểm để tiết kiệm chi phí.

Bảo hiểm Petrolimex ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong năm 2020, thù lao thành viên HĐQT gần 100 triệu/tháng - Ảnh 1.

Năm 2021 PJICO trình kế hoạch tổng doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.565 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu đầu tư tiền gửi năm 2021 của PJICO dự kiến sẽ sụt giảm mạnh do lãi suất tiền gửi hiện tại đang giảm và xu hướng tiếp tục sụt giảm mạnh trong giai đoạn tiếp theo do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Lợi nhuận của PJICO chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của PJICO.

Ngoài ra, Trong quý 4/2020, Việt Nam đã xảy ra nhiều thiên tai với tổn thất lớn về tiền và tài sản. Các vụ việc phát sinh trong cuối năm 2020 dự kiến sẽ giải quyết và chi trả trong năm 2021. Điều này tác động lớn đến hiệu quả kinh doanh của PJICO trong năm 2021.

Năm 2020, tổng doanh thu hoạt động kinh doanh của PJICO đạt 4.146 tỷ đồng hoàn thành 119 % kế hoạch năm, tăng trưởng 13% so với năm 2019. Doanh thu phí bảo hiểm gốc (không bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67, Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe người vay khai thác qua Công ty tài chính) đạt 3.498 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm trước đó.

Năm 2020 cũng là năm PJICO có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận trước thuế đạt 217 tỷ đồng, hoàn thành 120% kế hoạch năm.

Cổ tức chi trả 12% (đã tạm ứng cổ tức 10% cho các cổ đông trong tháng 12/2020).

Bảo hiểm Petrolimex ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong năm 2020, thù lao thành viên HĐQT gần 100 triệu/tháng - Ảnh 2.

Nguồn: PJICO

Tổng lương, thù lao của HĐQT thực tế trong năm 2020 hơn 2,6 tỷ đồng - tăng hơn 300 triệu đồng so với kế hoạch khi lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch. Trong đó, người nhận mức thù lao cao nhất là bà Trịnh Thị Quỳnh Hương - TV HĐQT chuyên trách với gần 100 triệu đồng/tháng.
Quang Dân