Petrosetco (PET) bảo lãnh cho 3 Công ty con vay 660 tỷ đồng từ ngân hàng

25/05/2023 19:17 GMT+7
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về bảo lãnh cho các công ty con vay vốn tại ngân hàng.

Cụ thể, PET bảo lãnh cho CTCP Dịch vụ và Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) đối với Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bình Tân với hạn mức tín dụng là 500 tỷ đồng. Mục đích bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng mà Ngân hàng cung cấp để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh tại PSD.

PSD là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện tử viễn thông. Tính tới 31/3/2023, PET đang sở hữu 79,97% tại PSD.

Petrosetco bảo lãnh hạn mức tín dụng 60 tỷ đồng cho CTCP Thương mại dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) tại Vietcombank – Chi nhánh TP. HCM nhằm mục đích tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án sử dụng vốn vay của PSMT nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.

Tới cuối tháng 3/2023, PET nắm 99,79% vốn điều lệ tại PSMT, công ty này hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Bên cạnh đó, Công ty cũng bảo lãnh hạn mức tín dụng 100 tỷ đồng cho CTCP Phân phối sản phẩm công nghệ Cao Dầu khí (PHTD) tại Vietinbank – chi nhánh 7, mục đích bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, cho vay thanh toán LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng mà ngân hàng cung cấp để phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh cảu PHTD.

PET đang sở hữu 51% tại PHTD, công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện tử.

Tổng hạn mức mà Petrosetco bảo lãnh cho 3 đơn vị thành viên là 660 tỷ đồng.

Trong quý I/2023 cho thấy, PET ghi nhận doanh thu đạt 4.245,8 tỷ đồng, giảm 11,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 39,7 tỷ đồng, giảm 55,2% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Petrosetco đặt mục tiêu với doanh thu 18.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 240 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện trong năm 2022. Sau quý đầu tiên, Petrosetco mới hoàn thành 16,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Petrosetco tăng 12,4% so với đầu năm, lên 10.156,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 4.280,3 tỷ đồng, chiếm 42,1% tổng tài sản tồn kho ghi nhận 2.155,2 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.087,1 tỷ đồng.


O.L