Phó Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu công khai danh sách hồ sơ hành chính trễ hẹn

08/11/2023 12:17 GMT+7
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đã có công văn yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố công khai danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn.

Ngày 8/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký công văn 7616 yêu cầu công khai danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn.

Theo đó, qua xem xét báo cáo và công văn của Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tháng 10/2023, trong đó phản ánh việc các văn bản và danh sách chi tiết hồ sơ trễ hạn.

Phó Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu công khai danh sách hồ sơ hành chính trễ hẹn  - Ảnh 1.

Một hồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân ở Tam Kỳ đến hẹn trả kết quả là ngày 15/8/2023. Nhưng đến nay gần 3 tháng trễ hẹn vẫn chưa có kết quả và bên Trung tâm hành chính công Tam Kỳ không hề thông tin đến người dân biết hồ sơ bị vướng những gì. Ảnh: T.H

Trước việc này, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công khai danh sách hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết bị trễ hạn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương lên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 6176/UBND-NCKS ngày 13/9.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu tổ chức rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn.

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn xử lý dứt điểm các hồ sơ TTHC đang giải quyết trễ hạn trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, không làm ảnh hưởng đến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu công khai danh sách hồ sơ hành chính trễ hẹn  - Ảnh 2.

Người dân đến Trung tâm hành chính công Tam Kỳ đăng ký làm hồ sơ đất đai. Ảnh: T.H

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đăng tải, công khai danh sách cơ quan, đơn vị, địa phương có hồ sơ TTHC giải quyết trễ hạn lên cổng thông tin điện tử tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công khai danh sách phòng ban chuyên môn, UBND cấp xã giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trên Trang thông tin điện tử của địa phương theo đúng quy định…


Trương Hồng
Cùng chuyên mục