Phú Thọ: Bất chấp dịch Covid-19, tổng thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế đều vượt kế hoạch

06/12/2021 14:39 GMT+7
Dù dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề, nhưng hàng loạt các chỉ số về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, ngân sách nhà nước, tỷ lệ lao động qua đào tạo, xã đạt chuẩn nông thôn mới… của tỉnh Phú Thọ đều vượt kế hoạch đề ra.

Sáng 6/12, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ ba.

Thông qua những số liệu được thống kê, nhìn chung tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát triển. Hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phú Thọ: Bất chấp dịch Covid-19, tổng thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế đều vượt kế hoạch  - Ảnh 1.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Tuấn Trung

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ ước đạt 6,28% (kế hoạch 6%). Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 8,81%; dịch vụ tăng 3,91%; nông - lâm nghiệp - thủy sản 3,37%. 

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 34,4 nghìn tỷ đồng (đạt kế hoạch), tăng 11,4% so năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ước đạt 7.506,9 tỷ đồng/dự toán 5.926,9 tỷ đồng, tăng 26,7% so dự toán HĐND tỉnh Phú Thọ giao, tăng 3% so với năm 2020. 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 70,5% (đạt kế hoạch), tăng 0,5% so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo 5,92% - theo chuẩn nghèo mới. 

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 19 xã (vượt 10 xã so với kế hoạch). Tỷ lệ dân cư đô thị được dùng nước sạch đạt 92,3%, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 98% (đạt kế hoạch). Tỷ lệ khu dân cư tập trung ở nông thôn được thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 80%, tăng 5,1% so năm 2020. 

Riêng chỉ duy nhất có tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% là chưa đạt kế hoạch đề ra.

Thực hiện Nghị quyết 61-NQ/TU ngày 13/10/2021 của Tỉnh ủy Phú Thọ, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ngành đã cụ thể hóa 5 nhóm mục tiêu, 7 giải pháp để tổ chức thực hiện đột phá cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Trong năm 2021, tỉnh Phú Thọ đã thành lập Ban Chỉ đạo các cấp để thực hiện trọng tâm cải cách thủ tục hành chính và bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Đồng thời, chỉ đạo hoàn thiện chính sách về quy hoạch, đầu tư, tài chính, đất đai và đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Trong quá trình lãnh đạo, lựa chọn 19 dự án trọng điểm để tập trung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; huy động sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể các cấp hỗ trợ công tác tuyên truyền.

Phú Thọ: Bất chấp dịch Covid-19, tổng thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế đều vượt kế hoạch  - Ảnh 2.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Phú Thọ và thủ trưởng các sở, ban, ngành đã tiếp thu, giải trình rõ những nội dung kiến nghị của cử tri, các vấn đề chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Tuấn Trung

Trong năm 2021, tỉnh Phú Thọ đã thu hồi trên 660ha đất sạch để bàn giao cho các nhà đầu tư, trong đó có 3 dự án trọng điểm dự kiến khởi công.

Tỉnh cũng đã chủ động phối hợp các bộ, ngành đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục 4 dự án trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, Phú Thọ còn rà soát 886 dự án đầu tư tư nhân; thu hồi 50 dự án; chấp thuận chủ trương đầu tư cho 86 dự án trong nước và 12 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 19,5 nghìn tỷ đồng và 800 triệu USD.

Cũng trong năm 2021, tỉnh Phú Thọ lần đầu tiên cấp mới dự án FDI quy mô 269 triệu USD trong thời gian nhanh nhất.

Kết quả khảo sát sơ bộ, đánh giá của doanh nghiệp cho thấy, môi trường đầu tư kinh doanh có tiến bộ, tạo sự ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, là tín hiệu tích cực để thu hút các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Trong năm 2021, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 đảm bảo tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả; huy động sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, sự ủng hộ của Trung ương, đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất của cộng đồng dân cư, người dân, các lực lượng tuyến đầu chống dịch (y tế, quân đội, công an).

Mặc dù là tỉnh có số lượng F0, F1 nhiều, Phú Thọ là một trong những địa phương đi đầu trong việc phòng chống dịch hiệu quả, cách ly, điều trị đảm bảo tiết kiệm; các đợt dịch xảy ra trên địa bàn được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản được duy trì, an sinh xã hội được bảo đảm, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng chính sách.

Tổ chức nhanh chiến dịch tiêm chủng cho người dân, ước đến hết tháng 11, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt trên 90% dân số từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt trên 70%, tỷ lệ tiêm trẻ từ 12- 17 tuổi đạt 90%.


Tuấn Trung