Phú Thọ: Đề nghị xử lý xóa nợ đối với gần 2.500 người nộp thuế

17/03/2021 17:51 GMT+7
Cục thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị xử lý xóa nợ đối với 2.432 người nộp thuế với số tiền 50,6 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, đơn vị này đã tiến hành xử lý khoanh nợ cho 1.894 người nộp thuế, số tiền thuế nợ được khoanh là 118,9 tỷ đồng. Trong đó, Cục thuế tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị xử lý xóa nợ đối với 2.432 người nộp thuế với số tiền 50,6 tỷ đồng.

Trước đó, Quốc hội đã ban Nghị quyết số 94/2019/QH14 về việc khoanh nợ, xóa nợ thuế.

Sau Nghị quyết 94, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã tập trung giải quyết dứt điểm các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh (không bao gồm số tiền thuế không tính tiền chậm nộp), các khoản tiền thuế nợ chờ xử lý cơ quan thuế đã tiếp nhận hồ sơ và đang trong thời gian thực hiện các thủ tục còn tồn đọng tại thời điểm ngày 31/12/2020 xong trước ngày 30/6/2021.

Phú Thọ: Đề nghị xử lý xóa nợ đối với 2.432 người nộp thuế với số tiền 50,6 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trụ sở Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ cũng giao Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thực hiện kiểm tra công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, xử lý khoanh nợ, xóa nợ thuế của các chi cục thuế đạt tối thiểu trên 80%.

Cục thuế tỉnh Phú Thọ đã giao cho các đơn vị thực hiện 4 nhóm chỉ tiêu trọng tâm là các đơn vị thực hiện thu tối thiểu 80% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và tiền thuế nợ trên 90 ngày của thời điểm ngày 31/12/2020 (không bao gồm tiền thuế nợ của các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Vinashin, Vinaline…).

Ngoài ra, đơn vị phấn đấu thu đạt 100% các khoản tiền thuế và tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các nghị định của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tuấn Trung