Phú Thọ điểm tên 19 nhà thầu vi phạm đối với 57 công trình, dự án

29/03/2023 08:42 GMT+7
UBND tỉnh Phú Thọ nêu tên 19 nhà thầu vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán đối với 57 công trình, dự án.

UBND tỉnh Phú Thọ mới ban hành văn bản số 849/UBND-KTTH về việc tăng cường và xử lý dứt điểm công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh năm 2022, điểm tên 22 chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và 19 nhà thầu vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán đối với 57 công trình, dự án.

Phú Thọ điểm tên 19 nhà thầu vi phạm đối với 57 công trình, dự án - Ảnh 1.

Danh sách 19 nhà thầu bị nêu tên. Ảnh: Thế Anh

Danh sách các nhà thầu bị UBND tỉnh Phú Thọ điểm tên gồm có Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Thăng Long - Công ty CP Tư vấn xây dựng và vận tải Hà Nội vi phạm tại Gói thầu Thi công xây lắp nhà A (5 tầng) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khoa Đại học Nông lâm nghiệp do Trường Đại học Hùng Vương làm chủ đầu tư.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trường Lộc và Công ty TNHH Xây dựng Đại Nam tại Dự án Đường Vũ Thê Lang (E4-E7) giai đoạn 1 do UBND TP. Việt Trì làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH Hương Quỳnh cùng Liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Lê Nhật - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Việt Hùng tại Dự án Đường Thụy Vân - Thanh Bình - Chu Hóa do UBND TP.Việt Trì làm chủ đầu tư…

Qua đó, để tiếp tục tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả công tác quyết toán vốn đầu tư, giải quyết dứt điểm các dự án, công trình vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ban, ngành trên địa bàn tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả công tác quyết toán vốn đầu tư.

Đồng thời, giải quyết dứt điểm các dự án, công trình vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành; Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; Sở Thông tin và Truyền thông công bố công khai danh sách các dự án, chủ đầu tư và nhà thầu vi phạm thời gian quyết toán theo quy định, làm cơ sở để các cấp có thẩm quyền xem xét trong việc giao, bố trí dự án mới.

Thế Anh