Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN) trình mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng hơn 100%

15/04/2022 14:42 GMT+7
Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN) trình mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng hơn 100%
Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN) trình mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng hơn 100%
Năm 2022, Công ty CP phục vụ mặt đất Sài Gòn đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 795 tỷ đồng, tăng 59,6% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 108 tỷ đồng, tăng 101,5%.

Phục vụ mặt đất Sài Gòn trình chia cổ tức 2021 bằng tiền 25%

Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS, mã SGN) đã công bố tài liệu bổ sung phục vụ đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của SAGS được tổ chức ngày 27/4 tới đây, tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2021, kinh doanh hàng không bị đình trệ hơn 6 tháng, nhiều doanh nghiệp hàng không, du lịch thua lỗ do dịch bệnh. Tuy nhiên, Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh khả quan. Lợi nhuận sau thuế đạt 53,6 tỷ đồng, vượt 7,2% kế hoạch điều chỉnh năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt 16%.

Kết thúc năm 2021, tổng tài sản là 938,6 tỷ đồng, trong đó trữ tiền hơn 300 tỷ đồng.

Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn trình kế hoạch  mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 200% năm 2022  - Ảnh 1.

Bảng báo cáo doanh thu của Công ty CP phục vụ mặt đất Sài Gòn

Hội đồng quản trị SAGS trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đó, Phục vụ mặt đất Sài Gòn dự chi cổ tức bằng tiền theo tỷ lệ 25% (tương đương gần 84 tỷ đồng), trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 8% lợi nhuận sau thuế (khoảng 4,2 tỷ đồng), trích thưởng cho HĐQT và ban kiểm soát do công ty đạt kế hoạch lợi nhuận khoảng 1,3 tỷ đồng và trích quỹ đầu tư phát triển 30% lợi nhuận sau thuế (gần 16 tỷ đồng).

SAGS sẽ đấu thầu tham gia cung cấp dịch vụ tại sân bay Long Thành

Năm 2022, Phục vụ mặt đất Sài Gòn đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 795 tỷ đồng, tăng 59,6% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 108 tỷ đồng, tăng 101,5%. Cổ tức kế hoạch cho năm 2022 là 20% bằng tiền.

Phục vụ mặt đất Sài Gòn cũng có kế hoạch đấu thầu tham gia cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Đối với tài liệu phục vụ họp thường niên vừa được bổ sung, SAGS bổ sung nội dung thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Ngọc Anh do thay đổi người đạ diện vốn của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tại SAGS; và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2025.  Ứng cử viên đến thời điểm hiện tại cho vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2025 là ông Lưu Việt Hùng - đến từ Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/04/2022 cổ phiếu SGN đóng cửa ở mức giá 76.500 đồng/cp, đây là vùng giá đã hình thành từ đầu tháng 3/2022.

Đặng Minh Phong