PNJ báo lãi năm 2022 hơn 1.800 tỷ, hàng tồn kho lên mức cao kỷ lục

01/02/2023 16:02 GMT+7
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022. Ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 76% kết quả đạt được năm 2021. Ngoài ra, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp 2,5 lần đầu kỳ và hàng tồn kho ở mức kỷ lục (chiếm tới 79% tổng tài sản).

PNJ trữ hàng tồn kho cao kỷ lục gần 10.506 tỷ đồng, chiếm 79% tổng tài sản

PNJ báo lãi hơn 1.800 tỷ trong năm 2022, hàng tồn kho lên mức cao kỷ lục - Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu 2022 của PNJ

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt hơn hơn 8.300 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; chủ yếu đến từ doanh thu bán vàng, bạc, đá quý (hơn 8.200 tỷ đồng). Biên lãi gộp thu hẹp từ 18,2% xuống 17,7%, khi giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng vọt, lên hơn 37 tỷ đồng (gấp 12,3 lần cùng kỳ), chủ yếu do tăng lãi tiền gửi và chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng cùng tăng 38%, lần lượt hơn 57 tỷ đồng và gần 707 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 150 tỷ đồng, gần như không biến động. Kết quả, PNJ lãi ròng quý hơn 466 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước.

PNJ báo lãi hơn 1.800 tỷ trong năm 2022, hàng tồn kho lên mức cao kỷ lục - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh 2022 của PNJ

Lũy kế cả năm 2022, PNJ mang về hơn 33.876 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.807 tỷ đồng lãi ròng, tăng lần lượt 73% và 76% so với năm 2021, vượt 31% chỉ tiêu doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận.

PNJ báo lãi hơn 1.800 tỷ trong năm 2022, hàng tồn kho lên mức cao kỷ lục - Ảnh 3.

Tiền và các khoản tương đương tiền 2022 của PNJ

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của PNJ đạt hơn 13.321 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2,5 lần đầu kỳ lên 880 tỷ đồng, đồng thời công ty phát sinh khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 200 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 20% lên gần 10.506 tỷ đồng, chiếm 79% tổng tài sản. Đây cũng là mức tồn kho kỷ lục của doanh nghiệp từ trước tới nay. Công ty gia tăng hàng tồn kho khi bước vào mùa cao điểm tiêu thụ vàng - dịp Tết Nguyên đán và ngày vía Thần Tài.

Nợ phải trả hơn 4.723 tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm, chủ yếu do khoản phải trả người lao động gấp 2,3 lần (hơn 890 tỷ đồng); vay nợ thuê ngắn hạn 2.683 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. 

Vốn chủ sở hữu PNJ đạt gần 8.588 tỷ đồng, tăng 43%; bao gồm hơn 1.212 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển (tăng 51%) và gần 2.666 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tăng 37%).

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 01/02, giá cổ phiếu PNJ giảm 3,88% so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 86.700 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo