Quảng Nam: Cảnh cáo Phó Chủ tịch xã Tam Mỹ Đông vì thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng

30/06/2023 10:28 GMT+7
Ông Bùi Văn Thông (Phó Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông) bị xử lý với hình thức cảnh cáo vì thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng thuộc lĩnh vực mình phụ trách trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra tại xã Tam Mỹ Đông, do UBKT Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra…

Ngày 30/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã có báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023.

Trong báo cáo này, đã nhấn mạnh xử lý ông Bùi Văn Thông (Phó Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành) với hình thức cảnh cáo vì thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Vụ việc của ông Thông liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra tại xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam tiến hành kiểm tra.

Quảng Nam: Cảnh cáo Phó Chủ tịch xã Tam Mỹ Đông vì thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Thông (Phó Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông) bị xử lý với hình thức cảnh cáo vì thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng thuộc lĩnh vực mình phụ trách trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra tại xã Tam Mỹ Đông, do UBKT Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra…

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành 26 văn bản để chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN); tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, đã tổ chức 44 lớp cho 2.798 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia, phát hành 100 tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN.

6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại 8 cơ quan, đơn vị; qua kiểm tra, không phát hiện cơ quan, tổ chức, đơn vị nào vi phạm quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động.

Bên cạnh đó, đã xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong kỳ báo cáo, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành 303 văn bản mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 6 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; tiến hành 14 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, phát hiện 2 vụ việc vi phạm; kiến nghị thu hồi và bồi thường 72,3 triệu đồng.

Đối với việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 116 trường hợp chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng, ngừa tham nhũng.

Bên cạnh đó, đối với việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đảm bảo đúng quy định. Kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 trên địa bàn tỉnh, có tổng số người đã kê khai tài sản, thu nhập đến thời điểm báo cáo là 3.516 người, trong đó, năm 2022 là 3.497 người, năm 2023 là 19 người (kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ); tiến hành xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập 69 trường hợp, hiện nay đang dự thảo kết luận xác minh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra là 1 vụ; có 1 người là cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật là cảnh cáo do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Theo đó, tại huyện Núi Thành, qua thanh tra toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Tân An, xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm nên đã làm văn bản chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra; hiện nay, Cơ quan điều tra Công an huyện Núi Thành đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra.

Riêng đối với trường hợp của ông Bùi Văn Thông (Phó Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành) bị xử lý với hình thức cảnh cáo vì thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Ông Thông bị xử lý liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra tại xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam tiến hành kiểm tra…


Trương Hồng
Cùng chuyên mục