Quảng Nam đề nghị Trung ương công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới

26/02/2021 16:53 GMT+7
Ngày 25/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan có buổi làm việc với huyện Duy Xuyên để thẩm tra, đánh giá, bỏ phiếu đề nghị Trung ương xét, công nhận Duy Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Tại buổi làm việc, ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) kiêm Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cho biết, đến cuối năm 2020, tất cả 11 xã tham gia thực hiện xây dựng NTM của huyện Duy Xuyên gồm: Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Phước, Duy Sơn, Duy Thành, Duy Trung, Duy Châu, Duy Vinh, Duy Phú, Duy Tân, Duy Thu đều được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn.

Quảng Nam đề nghị Trung ương công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 1.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan làm việc với huyện Duy Xuyên.

Về xây dựng huyện NTM, Duy Xuyên cũng đã hoàn thành toàn bộ 9 tiêu chí (gồm quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa - giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh - trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng NTM) theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg (ngày 5/4/2016) của Thủ tướng Chính phủ. Đáng mừng là hiện nay huyện Duy Xuyên không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM trái quy định.

Quảng Nam đề nghị Trung ương công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 2.

Duy Xuyên đã thay đổi diện mạo sau hơn 10 năm xây dựng NTM.

Quảng Nam đề nghị Trung ương công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 3.

Duy Xuyên đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế đem lại thu nhập cao cho người dân.

Trong giai đoạn 2010-2020 huyện Duy Xuyên huy động hơn 2.751,6 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước các cấp hơn 1.186,7 tỷ đồng (chiếm 43,1%); vốn vay tín dụng hơn 656,2 tỷ đồng (23,8%); vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác gần 598 tỷ đồng (21,7%); vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư quy ra giá trị hơn 310,8 tỷ đồng (11,3%).

Quảng Nam đề nghị Trung ương công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 4.

Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư ngày càng khang trang, đồng bộ nhất là giao thông, trường học.

Ông Tấn cho biết thêm, hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020 đã được UBND huyện hoàn thành đầy đủ, đúng trình tự, đủ thủ tục và hồ sơ đã được Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tiếp nhận, thẩm tra, đánh giá bảo đảm theo đúng quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg (ngày 30/12/2016) của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2598/QĐ-UBND (ngày 21/7/2017) của UBND tỉnh.

Được biết, tại buổi làm việc, lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan của tỉnh thống nhất đề xuất UBND tỉnh hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ NN&PTNT tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận Duy Xuyên đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

Trần Hậu