Quảng Nam: Điểm sáng Điện Bàn và hành trình 20 năm đồng hành với người nghèo

30/07/2022 13:49 GMT+7
UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo thị xã Điện Bàn và các tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, chặng đường 20 năm qua, tín dụng chính sách xã hội do Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Điện Bàn thực hiện là một giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế.

Quảng Nam: Điểm sáng Điện Bàn và hành trình 20 năm đồng hành với người nghèo  - Ảnh 1.

Được nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH thị xã Điện Bàn tiếp sức mà anh Nguyễn Văn Kiệt ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp, hàng năm thu lãi hơn 500 triệu đồng. Ảnh: Trần Hậu.

Thị xã Điện Bàn luôn quan tâm theo dõi chỉ đạo hoạt động của NHCSXH trên địa bàn và xem tín dụng chính sách là công cụ tài chính hữu hiệu để cùng với các chính sách khác nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, hạn chế tín dụng đen trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Theo báo cáo của Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Điện Bàn, tổng nguồn vốn cho vay đến 30/6/2022 đạt 449.083 triệu đồng, tăng so với khi mới đi vào hoạt động là 448.054 triệu đồng, gấp 436 lần. Trong đó, vốn cân đối từ Trung ương 326.604 triệu đồng, chiếm 73% tổng nguồn vốn, tăng 325.575 triệu đồng; vốn huy động tổ chức, cá nhân đạt 100.157 triệu đồng, chiếm 22% tổng nguồn vốn.

Quảng Nam: Điểm sáng Điện Bàn và hành trình 20 năm đồng hành với người nghèo  - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Hậu.

Huy động tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn số dư đạt 37.788 triệu đồng, tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân đạt 62.369 triệu đồng; vốn ủy thác ngân sách tỉnh 16.486 triệu đồng, chiếm 4% tổng nguồn vốn; vốn ủy thác ngân sách thị xã 5.835 triệu đồng, chiếm 1% tổng nguồn vốn.

Quảng Nam: Điểm sáng Điện Bàn và hành trình 20 năm đồng hành với người nghèo  - Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ tại thị xã Điện Bàn. Ảnh: Trần Hậu.

Đến 30/6/2022, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Điện Bàn triển khai 17 chương trình cho vay, tăng 15 chương trình so với trước năm 2003 với đối tượng thụ hưởng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Gồm các chương trình cho vay: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ nghèo làm nhà ở, cho vay làm nhà tránh lũ, cho vay nhà ở xã hội...

Quảng Nam: Điểm sáng Điện Bàn và hành trình 20 năm đồng hành với người nghèo  - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại thị xã Điện Bàn. Ảnh: Trần Hậu.

Tổng dư nợ đến 30/6/2022 là 431.345 triệu đồng; tăng so với ngày thành lập là 419 lần về dư nợ, với số tuyệt đối tăng là 426.295 triệu đồng, hiện nay với 10.630 hộ có dư nợ.

Theo bà Hằng, có được những thành quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thị xã Điện Bàn. Đặc biệt, trong đó có sự đóng góp rất lớn của hệ thống NHCSXH từ Trung ương đến cơ sở, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã trên lĩnh vực giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian qua.

Quảng Nam: Điểm sáng Điện Bàn và hành trình 20 năm đồng hành với người nghèo  - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trần Hậu.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, Thành viên Ban đại diện NHCSXH tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thị xã Điện Bàn đã đạt được trong 20 năm qua. Điện Bàn là một trong những "điểm sáng" của toàn tỉnh trong việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ đó, góp phần đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển đi lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao và bộ mặt Điện Bàn có nhiều khởi sắc.

Quảng Nam: Điểm sáng Điện Bàn và hành trình 20 năm đồng hành với người nghèo  - Ảnh 6.

Vốn tín dụng chính sách là "bệ phóng" để nông dân thị xã Điện Bàn đổi đời. Ảnh: Trần Hậu.

Bà Tâm nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà thị xã Điện Bàn cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới, đó là tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới, những văn bản liên quan đến tín dụng ưu đãi để cho người dân được biết và thụ hưởng chính sách. Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhằm giúp hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả….

Cũng trong dịp này, UBND thị xã Điện Bàn đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn 2002-2022.

Trần Hậu - Đoàn Hồng