Quảng Nam: Giá đất bồi thường, tái định cư sẽ có sự biến động

28/06/2021 07:57 GMT+7
Vừa qua ngày 25/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh vừa ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, ông Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp Hội đồng về giải quyết một số nội dung liên quan đến việc xây dựng, thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc phê duyệt giá đất tái định cư phải phù hợp với thời điểm phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, giá đất tái định cư tại chính dự án hoặc các khu vực lân cận có vị trí và kết cấu hạ tầng tương đương.

Về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở TN&MT chịu trách nhiệm đăng ký danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.

Quảng Nam: Giá đất bồi thường, tái định cư sẽ có sự biến động - Ảnh 1.

Giá đất bồi thường, tái định cư tại Quảng Nam sẽ có sự biến động trong thời gian tới. Ảnh: Trần Hậu.

Đồng thời, Sở này phải chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, tham mưu điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh theo thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 115/HĐND-VP ngày 14/6/2021 và nội dung bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 

Cụ thể, không điều chỉnh toàn bộ bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 mà rà soát cập nhật bổ sung những tuyến đường mới, những vị trí còn thiếu sót trong bảng giá đất để xây dựng giá đất bổ sung sao cho hệ số điều chỉnh giá đất k=1; tập trung vào những vị trí, khu vực có giá đất còn bất hợp lý, có biến động lớn để điều chỉnh giá đất cho phù hợp...

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát các vị trí, khu vực, giá đất trên địa bàn quản lý để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, báo cáo gửi Sở TN&MT, Sở Tài chính theo quy định. 

Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, theo hướng cơ quan chủ trì xây dựng phương án giá đất cụ thể đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư là trách nhiệm của Sở TN&MT.

Quảng Nam: Giá đất bồi thường, tái định cư sẽ có sự biến động - Ảnh 2.

Quảng Nam tập trung vào những vị trí, khu vực có giá đất còn bất hợp lý, có biến động lớn để điều chỉnh giá đất cho phù hợp.... Ảnh: Trần Hậu.

Cùng với đó, Sở này phải tăng cường trách nhiệm của đơn vị tư vấn xác định giá đất (đối với trường hợp thuê đơn vị tư vấn) trong việc tổ chức điều tra, khảo sát cập nhật thông tin về giá đất thị trường để xây dựng phương án giá đất cụ thể.

Sở TN&MT còn phải chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ, nội dung do đơn vị tư vấn sử dụng trong cập nhật thông tin và xây dựng giá đất đảm bảo sát với giá giao dịch phổ biến trên thị trường làm cơ sở xây dựng phương án giá đất.

Đối với giá đất tái định cư, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất uỷ quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt giá đất tái định cư nhưng phải đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư; phù hợp với giá đất giao dịch phổ biến trên thị trường tại thời điểm bố trí tái định cư, số lô bố trí tái định cư theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, việc phê duyệt giá đất tái định cư cũng phải phù hợp với thời điểm phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, giá đất tái định cư tại chính dự án hoặc các khu vực lân cận có vị trí và kết cấu hạ tầng tương đương, không thấp hơn giá trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất được công bố.


Trần Hậu