Quảng Nam giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu, chọn nhà đầu tư

05/05/2023 15:19 GMT+7
Nhiệm vụ của Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu nhằm theo dõi, kiểm tra và giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu trong quá trình tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án do UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư.

Ngày 5/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã ký quyết định số 912 về việc kiện toàn Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do ông Trần Văn Ẩn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng và ông Nguyễn Thanh Hải - Chánh Thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ phó.

Quảng Nam giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu, chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh - Ảnh 1.

UBND tỉnh Quảng Nam đã kiện toàn Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.H

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm vụ của Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu nhằm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu trong quá trình tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án do UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đã được phê duyệt.

Ngoài ra, tổ còn tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến các hoạt động đấu thầu; yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và xử lý thông tin, kiến nghị theo nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tổ hướng dẫn, giải quyết hoặc phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu, chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh - Ảnh 2.

Thời gian qua và gần đây nhiều dự án lớn được đầu tư tại tỉnh Quảng Nam. Trong ảnh, một cây cầu thuộc dự án đường ven biển 129 ở Quảng Nam. Ảnh: T.H

Đặc biệt, tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu nhằm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu còn tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ 6 tháng, hằng năm và đột xuất về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy chế, nguyên tắc hoạt động Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia.

Đối với các thông tin phản ánh, kiến nghị liên quan đến các dự án do UBND xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư, thành viên Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu ở các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư dự án giải quyết các phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu, báo cáo kết quả giải quyết cho tổ trưởng hoặc tổ phó tổ kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu để theo dõi, giám sát và báo cáo UBND tỉnh.

Các thành viên Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Tổ trưởng Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu được sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện nhiệm vụ.


Trương Hồng