Quảng Nam: Mở rộng Cụm công nghiệp Quế Cường lên 75ha để kêu gọi đầu tư

22/02/2022 08:23 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản số 900/UBND-KTN gửi Bộ Công thương xin ý kiến về mở rộng Cụm công nghiệp Quế Cường (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) lên thành 75ha sau mở rộng.

Được biết, trong những năm gần đây, nhiều nhà đầu tư đến với huyện Quế Sơn với nhu cầu sử dụng đất lớn, sử dụng lao động nông thôn. Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đạt trên 75%; trong đó, Cụm công nghiệp Quế Cường đã thu hút 11 doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư hoạt động, tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê và thỏa thuận là 30,3ha, chiếm tỷ lệ lấp đầy 81,89% (30,3ha/37ha) đất công nghiệp của cụm.

Quảng Nam: Mở rộng Cụm công nghiệp Quế Cường lên 75ha để kêu gọi đầu tư - Ảnh 1.

Cụm công nghiệp Quế Cường nằm ở xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Hậu.

Vì vậy, việc mở rộng Cụm công nghiệp Quế Cường nhằm thu hút các dự án đang có nhu cầu đầu tư vào huyện, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, từ đó nâng cao đời sống nhân dân, tăng nguồn thu cho ngân sách, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của huyện, thực hiện thắng lợi quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp và thương mại, dịch vụ.

Quảng Nam: Mở rộng Cụm công nghiệp Quế Cường lên 75ha để kêu gọi đầu tư - Ảnh 2.

Cụm công nghiệp Quế Cường đã thu hút 11 doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư hoạt động. Ảnh: Trần Hậu.

Hiện trạng sử dụng đất cụm công nghiệp mở rộng: Khu vực quy hoạch mở rộng Cụm công nghiệp Quế Cường chủ yếu đất rừng sản xuất (22ha), còn lại là một ít đất lúa 1 vụ năng suất thấp (1ha), đất màu (1,5ha), đất mồ mả và đất hạ tầng (đường giao thông và kênh nội đồng 0,77ha), đất ở (0,5ha).

Diện tích đất rừng sản xuất (khoảng 22ha) đảm bảo phù hợp theo chỉ tiêu phân bổ chuyển mục đích sử dụng đất của tỉnh Quảng Nam cho huyện Quế Sơn (theo phụ lục số 6b kèm Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Quảng Nam cho huyện Quế Sơn với chỉ tiêu của huyện là 312,72ha).

Cụm công nghiệp Quế Cường được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 11/9/2014, phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 với tổng diện tích 49,23ha. Nay đề nghị mở rộng thêm 25,77ha (tổng diện tích sau mở rộng 75ha).

Đình Thiên