Quảng Nam nêu lý do về giải ngân vốn đầu tư công bị chậm

19/08/2022 14:44 GMT+7
Tỉnh Quảng Nam cho rằng, nguyên nhân chủ quan về giải ngân vốn đầu tư công chậm là do số lượng nhân sự thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự án tại các sở xây dựng chuyên ngành còn ít, tâm lý cán bộ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý đầu tư trong thời gian hiện nay còn e ngại những sai sót…

Ngày 19/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã có báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 31/7, trong đó đã nêu nguyên nhân cụ thể về việc giải ngân vốn đầu tư công bị chậm.

Đối với, tình hình thực hiện, phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn và kết quả giải ngân đến ngày 31/7 của tỉnh Quảng Nam như sau, trong đó tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 và Quyết định số 97/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 là 4.944.264 triệu đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương 1.404.126 triệu đồng và vốn cân đối ngân sách địa phương là 3.540.138 triệu đồng.

Quảng Nam nêu lý do về giải ngân vốn đầu tư công bị chậm

 - Ảnh 1.

Cầu Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam khởi công xây dựng hơn 5 năm đến nay vẫn chưa hoàn thành làm cho người dân bức xúc (Ảnh: T.H)

Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 được HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, với tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 5.861.264 triệu đồng; trong đó, ngân sách trung ương là 1.404.126 triệu đồng, ngân sách địa phương 4.457.138 triệu đồng.

Tính đến ngày 31/7, đã phân bổ hơn 5.487.893 triệu đồng, đạt 93,6%; trong đó, ngân sách trung ương phân bổ 100%, vốn ngân sách địa phương 4.083.767 triệu đồng, đạt 91,6%.

Đối với tình hình giải ngân vốn đầu tư công, tổng vốn đầu tư công năm 2022 Quảng Nam là 6.323.090 triệu đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 là 5.861.264 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài 461.826 triệu đồng. Theo số liệu của kho bạc Nhà nước tỉnh cung cấp, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 toàn tỉnh đến hết ngày 31/7 là 2.206.072 triệu đồng, đạt 35,8%.

Trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 giải ngân 2.092.916 triệu đồng, đạt 36,9% so với kế hoạch vốn đã qua hệ thống KBNN, đạt 35,7% so với kế hoạch vốn được giao tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh.

Quảng Nam nêu lý do về giải ngân vốn đầu tư công bị chậm

 - Ảnh 2.

Một số công trình được đầu tư xây dựng tại Quảng Nam (Ảnh: T.H)

"Kết quả giải ngân vốn đầu tư 7 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Nam tuy cao hơn so với kết quả giải ngân cùng kỳ năm 20213 và trung bình chung của cả nước nhưng chưa đạt yêu cầu tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 do một số nguyên nhân.

Trong đó, nguyên nhân khách quan là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm; giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng tăng cao, đặc biệt là giá thép, xăng dầu và việc thiếu các mỏ đá, mỏ đất làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam thuộc vùng Nam Trung Bộ, mùa mưa thường xảy ra vào tháng 9 hằng năm (riêng đối với miền núi là vào tháng 6 hằng năm) do đó công tác thi công gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh...

Còn nguyên nhân chủ quan là số lượng nhân sự thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự án tại các sở xây dựng chuyên ngành còn ít, trong khi khối lượng công việc nhiều; tâm lý cán bộ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý đầu tư trong thời gian hiện nay còn e ngại những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…", UBND tỉnh nhấn mạnh.


Trương Hồng