Quảng Nam: Những Nghị quyết nào sẽ được HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ 23?

19/04/2021 11:06 GMT+7
Ngày 19/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã khai mạc kỳ họp thứ 23 khóa IX, tại kỳ họp này HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng để phát triển tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, kỳ họp thứ 23 diễn ra trong thời điểm sắp kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 2016-2021 của HĐND tỉnh khóa IX, cả nước đang tập trung chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Nam: Những Nghị quyết nào sẽ được HĐND tỉnh ban hành tai kỳ họp thứ 23? - Ảnh 1.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 23

Tuy nhiên trước nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, có tác động lớn đến sự phát triển chung của tỉnh cần sớm được HĐND tỉnh Quảng Nam xem xét cho ý kiến theo thẩm quyền. Do đó, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định đối với 19 báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết. Trong đó, có nhiều nội dung đang được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm và thực tiễn đang đặt ra cần giải quyết. Một số lĩnh vực cụ thể cần có cơ chế, chính sách tạo động lực để khôi phục, thúc đẩy phát triển trong giai đoạn đến.

Chặng hạn như, quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và quy định mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra còn có một số nội dung quan trọng khác như: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021; quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh; quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non…

Quảng Nam: Những Nghị quyết nào sẽ được HĐND tỉnh ban hành tai kỳ họp thứ 23? - Ảnh 2.

Tại kỳ họp này UBND tỉnh Quảng Nam đã trình HĐND tỉnh thông qua Nghi quyết ban hành Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh

"Các nội dung trình kỳ họp lần này đã được UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo, chất lượng; được các ban của HĐND tỉnh tham gia góp ý hoàn chỉnh trong quá trình chuẩn bị và tiến hành thẩm tra chặt chẽ.

Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, cũng như các vị đại biểu khách mời tham dự kỳ họp tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Cần tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh xem xét, quyết định bảo đảm các cơ chế chính sách ban hành cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực, phù hợp quy định pháp luật, khả năng nguồn lực của địa phương, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh…", ông Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Trương Hồng