Quảng Nam: Phê duyệt 20 dự án với vốn đầu tư gần 6.500 tỷ

08/05/2021 12:09 GMT+7
HĐND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 20 dự án giai đoạn 2021- 2025; trong đó, có 8 dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng; 12 dự án sử dụng nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư gần 1.424 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa có báo cáo về tình hình KT-XH tháng 4, 4 tháng đầu năm 2021. Trong đó, đặc biệt về tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng đầu năm đạt 9.457 tỷ đồng, đạt 49% dự toán và tăng 51% so với cùng kỳ.

Về tổng thu ngân sách đạt 9.457 tỷ đồng, trong số này thu nội địa 7.567 tỷ đồng, đạt 47% dự toán năm và tăng 54% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tăng cao chủ yếu do tăng thu ngành ô tô và thủy điện. Thu xuất nhập khẩu 1.862 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. 

Tổng chi ngân sách địa phương 5.810 tỷ đồng, đạt 29% dự toán; trong đó, chi thường xuyên 2.853 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 2.957 tỷ đồng.

Quảng Nam: 20 dự án nào được phê duyệt với vốn đầu tư gần 6.500 tỷ đồng? - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trong một lần đi kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 20 dự án giai đoạn 2021- 2025; trong đó, có 8 dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng; 12 dự án sử dụng nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư gần 1.424 tỷ đồng. Phê duyệt phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách Trung ương với số tiền hơn 7.117 tỷ đồng.

Về khối lượng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện 4 tháng đầu năm 1,5 nghìn tỷ đồng, giảm 16,6% so với cùng kỳ; trong đó vốn đầu tư thuộc cấp tỉnh quản lý thực hiện 892 tỷ đồng, giảm 10%; cấp huyện 546 tỷ đồng, giảm 27,6%; cấp xã trên 80 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện đạt thấp do công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; một số dự án đang trong thời gian hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục.

Quảng Nam: 20 dự án nào được phê duyệt với vốn đầu tư gần 6.500 tỷ đồng? - Ảnh 2.

Quảng Nam những năm gần đây nhiều dự án lớn được đầu tư mở rộng.

Đặc biệt, qua rà soát đến hết quý I/2021, nợ khối lượng hoàn thành toàn tỉnh 1.076,7 tỷ đồng; tăng 44 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Trong đó, nợ khối tỉnh 493,6 tỷ đồng, chủ yếu là các công trình do Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư...

Về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 Quảng Nam đứng vị trí thứ 13/63 tỉnh, thành phố cả nước, thuộc nhóm khá, giảm 3,7 điểm và tụt 7 bậc so với năm 2019. Trong 10 chỉ số thành phần, Quảng Nam có 4 chỉ số tăng điểm gồm: gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động; 6 chỉ số còn lại đều giảm gồm: tiếp cận đất đai, tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý.

Trương Hồng