Quảng Nam: Hơn 10,5 ha rừng bị phá hoại trong 6 tháng đầu năm

12/07/2023 09:04 GMT+7
Tình trạng phá rừng, gây thiệt hại tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn diễn biến phức tạp, 6 tháng có 7 vụ phá rừng trái pháp luật làm thiệt hại 10,6ha, tăng 4,6ha và giảm 1 vụ so với cùng kỳ.

Ngày 12/7, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong 6 tháng đầu năm 2023 được các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai.

Tại Quảng Nam, công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản, trong 6 tháng đầu năm 2023 được tăng cường, qua đó đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 39.632,03 triệu đồng và 18.057m2 đất, tiết kiệm được 550.722,27 triệu đồng và 20.571,6m2 đất.

Quảng Nam: Tình trạng phá rừng vẫn diễn ra phức tạp - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Quảng Nam diễn ra trong thời gian 2,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: T.H

"Tuy vậy, việc thực hiện công tác THTK, CLP nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định. Việc phát hiện tình trạng lãng phí trong quá trình tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị chưa nhiều, hầu hết những vi phạm liên quan đến công tác THTK, CLP được phát hiện thông qua Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có chức năng....

Qua xem xét kết quả thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã phát hiện những sai phạm trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án, nghiệm thu, thanh quyết toán quyết toán khối lượng xây lắp, chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát thi công tại một số công trình không đúng với khối lượng thực tế đã thi công....", đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Quảng Nam: Tình trạng phá rừng vẫn diễn ra phức tạp - Ảnh 2.

Tình trạng phá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn diễn ra phức tạp. Trong ảnh, lực lượng phóng viên, nhà báo trong một lần kiểm tra việc phá rừng. Ảnh: T.H

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh còn cho biết, việc kiểm soát kê khai giá, sản lượng khai thác khoáng sản thực tế đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu.

Tình trạng phá rừng, gây thiệt hại tài nguyên rừng còn diễn biến phức tạp, 6 tháng có 7 vụ phá rừng trái pháp luật làm thiệt hại 10,6ha, tăng 4,6ha và giảm 1 vụ so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, việc theo dõi, đôn đốc nguồn thu sử dụng đất thiếu quyết liệt, việc chậm phê duyệt giá đất, chưa chấp hành nộp tiền thuê đất … cũng tác động đến việc huy động và phát huy hiệu quả nguồn lực tài nguyên phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Do vậy, ngoài những giải pháp UBND tỉnh đã đề cập, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam đề nghị tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc điều hành sử dụng ngân sách nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và chế độ trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước.

Quảng Nam: Tình trạng phá rừng vẫn diễn ra phức tạp - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra một vụ phá rừng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.H

"Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; mua, bán, chuyển nhượng tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản... nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những vi phạm.

Chú trọng công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ gắn với công tác kiểm tra và thanh tra công vụ theo chương trình, kế hoạch; rà soát các quy trình, thủ tục liên quan đến thủ tục hành chính để thực hiện điều chỉnh, đơn giản hóa; kịp thời đề xuất điều chỉnh một số định mức mua sắm, sửa chữa tài sản còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai theo hướng chặt chẽ, hiệu quả đảm bảo khai thác tối đa tiềm năng, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…", đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho biết.Trương Hồng
Cùng chuyên mục